‘Ons kort si­ner­gie vir A­fri­kaans’

Do­sen­te, stu­den­te dink oor toe­koms

Beeld - - Nuus -

A­fri­kaans-de­par­te­men­te en -do­sen­te moet saam­werk om kwes­sies van ge­meen­skap­li­ke be­lang te ta­kel en die taal se groei as u­ni­ver­si­teits­vak te be­sten­dig en be­vor­der.

Dit is die me­ning van hoof­de, do­sen­te en stu­den­te van A­fri­kaans-de­par­te­men­te wat die af­ge­lo­pe na­week in P­re­to­ria by­een was.

Die Taal­raad het die by­een­koms ge­re­ël ná ver­soe­ke uit u­ni­ver­si­teit s ge­le­de­re, sê dr. Con­rad S­teen­kamp, hoof van die A­fri­kaan­se Taal­raad.

“Dit is na ons we­te die eer­ste k eer­dat feit­lik al die A­fri­kaans-de­par­te­men­te op hier­die ma­nier by­me­kaar­kom en die op­koms en gees­drif het ons stout­ste ver­wag­tin­ge oor­tref.

“Hier­die by­een­koms is ’n be­lang­ri­ke stap wat uit­ein­de­lik sal help om die po­si­sie van al die de­par­te­men­te en A­fri­kaans as vak te be­sten­dig.”

Vol­gens prof. Hen­nie van Col­ler, af­ge­tre­de do­sent aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat en die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit, was dit dui­de­lik ’n “ge­sprek oor ge­sprek­ke”.

“A­fri­kaans as taal en as vak is op ver­skeie fron­te on­der druk, hoe­wel el­ke de­par­te­ment hom in ’n an­der si­tu­a­sie be­vind.

“Hier­in speel vol­ge­houe ne­ga­tie­we per­sep­sies oor A­fri­kaans dik­wels ’n rol; feit­lik al­mal het fi­nan­si­ë­le en ka­pa­si­teit s pro­ble­me. Al­mal was dit eens dat dit no­dig is om si­ner­gie tus­sen de­par­te­men­te te ont­wik­kel om me­kaar se leem­tes aan te vul.”

Lui­dens ’n ver­kla­ring deur die Taal­raad meen stu­den­te wat aan die by­een­koms deel­ge­neem het dis ver­al be­lang­rik om per­sep­sies oor die taal te ta­kel.

“Ons moet ’n punt be­reik waar ons al­mal A­fri­kaans is, nie wit, swart of bruin nie,” het een van die stu­den­te ge­sê.

’n Vraag uit stu­den­te­ge­le­de­re was of de­par­te­men­te nie dalk meer uit­ge­spro­ke oor taal­kwes­sies by u­ni­ver­si­tei­te be­hoort te wees nie.

Vol­gens dr. Hen­drik T­heys van die Kaap­se S­kier­ei­land-U­ni­ver­si­teit van Teg­no­lo­gie en on­der­voor­sit­ter van die Taal­raad, is ’n ak­ti­vis­tie­se be­na­de­ring oor taal no­dig.

Daar was nie­te­min be­grip daar­voor dat die mees­te deel­ne­mers eer­der teg­nie­se by­dra­es tot ge­sprek­ke oor taal wou le­wer.

“Die rol van A­fri­kaans-stu den­teen ook dié van twee­de­taal­spre­kers wat A­fri­kaans leer, is vir ons baie be­lang­rik,” sê Ria O­li­vier, die Taal­raad se pro­jek­be­stuur­der.

“Ons wil dus graag op­volg­ge­sprek­ke met die jong men­se van al hier­die u­ni­ver­si­tei­te hê. Die Taal­raad wil jong men­se by­me­kaar­bring so­dat hul per­spek­tie­we ster­ker na vo­re kan kom.”

Die be­stek­op­na­me van die si­tu­a­sie van die ver­skil­len­de de­par­te­men­te wat ge­du­ren­de die werk­ses­sie ge­doen is, gee al­mal vir die eer­ste keer ’n or­dent­li­ke oor­sig van A­fri­kaans as vak­ge­bied, sê S­teen­kamp.

“Die groei­en­de be­lang­stel­ling in A­fri­kaans aan u­ni­ver­si­tei­te in Eu­ro­pa en die VSA is ’n riem on­der die hart.”

Nie­te­min is die Taal­raad be­sorg dat die af­ska­ling van A­fri­kaans as ’n taal vir on­der­rig- en kom­mu­ni­ka­sie­doel­ein­des aan ver­skeie u­ni­ver­si­tei­te uit­ein­de­lik ook ’n im­pak op die taal as vak sal hê.

“Sa­me­wer­king tus­sen de­par­te­men­te en ska­ke­ling met sko­le kan help om som­mi­ge ne­ga­tie­we ten­den­se teen te werk.”

“Ver­de­re ont­moe­tings soos hier­die moet de­fi­ni­tief gou weer plaas­vind,” sê prof. Ru­fus Gouws van die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch.

Prof. Hen­nie van Col­ler

Dr. Con­rad S­teen­kamp

Dr. Hen­drik T­heys

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.