‘I­de­aal is om le­raar, raad weer aan te stel’

Beeld - - Nuus - Ro­man­tha Bo­tha

Kaap­stad. – Die NG kerk S­tan­ford en die rings­kom­mis­sie van Ca­le­don is in ge­sprek oor die pad vo­ren­toe na­dat die af­dan­king van S­tan­ford se pre­di­kant ’n “skeu­ring in die kerk” ver­oor­saak het.

Vol­gens ds. Ger­hard Bur­ger, woord­voer­der van die NG kerk S­tan­ford, is die saak in “’n sen­si­tie­we sta­di­um”.

Dit volg op die kerk se be­sluit om ap­pèl aan te te­ken teen die af­dan­king van ds. Neil Ol­wa­gen in Fe­bru­a­rie om­dat hy ge­meen­te­le­de glo her­doop het en teen die af­dan­king van die kerk­raad.

Vol­gens Bur­ger het die kerk se­dert­dien wel ken­nis­ge­wing van ap­pèl aan die rings­kom­mis­sie ge­gee, maar die ap­pèl is nog nie aan­ge­te­ken nie.

“Ons is meer as be­reid om aan die ge­sprek­ke deel te neem, maar as ge­ly­ke ge­spreks­ge­no­te. Wan­neer die be­mid­de­laar van die ge­sprek­ke be­kend ge­maak word, sal ons eers be­sluit of ons saam­stem en of die per­soon na ons me­ning neu­traal ge­noeg is om dit te be­har­tig,” het Bur­ger ge­sê.

Vol­gens Bur­ger is die i­de­aal dat ds. Ol­wa­gen en die kerk­raad her­aan­ge­stel word.

“Die be­lang­rik­ste is om ’n oor­een­koms te be­reik. Die kon­sen­sus on­der die be­trok­ke par­tye is om reg­stap­pe te ver­my en die saak op te los, en ons stem ten vol­le saam,” sê Bur­ger.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.