En­tre­pre­neurs: Oor­leef só in moei­li­ke tye en hou aan groei

Beeld - - Sake nuus - Han­lie S­tad­ler

Kaap­stad. – En­tre­pre­neurs moet hul kon­tant­vloei nou baie fyn be­stuur in die lig van die al hoe tra­er e­ko­no­mie­se groei. Dié kli­maat be­perk sa­ke­ge­leent­he­de en laat ver­brui­kers hul beur­sies styf vas­hou.

Ko­bus En­gel­brecht, woord­voer­der vir San­lam en Bu­si­ness Part­ners se En­tre­pre­neur van die Jaar-kom­pe­ti­sie, sê sa­ke­lui moet hul­le voor­be­rei op ’n lang tyd van sta­di­ge groei.

Dít kom na­dat die In­ter­na­si­o­na­le Mo­ne­tê­re Fonds on­langs in sy voor­uit­skou­ing van die wê­reld­e­ko­no­mie voor­spel het Suid-A­fri­ka gaan van­jaar met net 0,6% groei en in 2017 met net 1,2%.

Die Re­ser­we­bank het ver­le­de week 0,6% vir van­jaar en 1,3% vir 2017 voor­spel. Ned­bank Ca­pi­tal ver­wag slegs 0,2% vir van­jaar en ver­skeie ont­le­ders ver­wag selfs ’n re­ses­sie (dus twee op­een­vol­gen­de kwar­ta­le van ne­ga­tie­we groei).

En­gel­brecht sê sa­ke­ver­troue is aan die daal ter­wyl die land wor­stel met die drei­gen­de af­gra­de­ring na rom­mel­sta­tus en die uit­wer­king van die wis­sel­val­li­ge rand-dol­lar-wis­sel­koers. S­tan­dard & Poor’s be­sluit vol­gen­de week of Suid-A­fri­ka se staat­skuld tot rom­mel af­ge­gra­deer word.

In­fla­sie bly hoog op ge­mid­deld 6,2% in A­pril, met kos­prys­in­fla­sie op 11%, wat ver­brui­kers se be­ste­ding on­der groot druk plaas.

“Die ver­lang­sa­ming in groot, heer­sen­de ny­wer­he­de – soos myn­bou en ver­vaar­di­ging – be­in­vloed nie net die bru­to bin­ne­land­se pro­duk nie, maar het ’n reg­streek­se uit­wer­king op klei­ner on­der­ne­mings wat ’n on­der­steu­nings­rol in dié sek­to­re speel.”

Myn­bou­pro­duk­sie het in Maart op ’n jaar­grond­slag met 18% ge­val, en ver­vaar­di­ging met 2%.

“Dié ny­wer­he­de bied ’n mag­dom ge­leent­he­de vir en­tre­pre­neurs wat ’n pri­mê­re of se­kon­dê­re rol in die gro­ter ver­skaf­fings­ket­tings speel, soos win­kels of in­fra­struk­tuur in die ge­bie­de waar my­ne ont­wik­kel of her­ont­wik­kel word.

“Nog ’n voor­beeld is lo­gis­tie­ke of ver­pak­kings­on­der­ne­mings, wat ’n be­lang­ri­ke rol in die bre­ër ver­vaar­di­ging­sek­tor se ver­skaf­fings­ket­ting speel. As hier­die ny­wer­he­de se uit­set­te ver­lang­saam, sal hul vraag na ver­skaf­fers se diens­te ook ver­lang­saam.”

En­gel­brecht gee die vol­gen­de wen­ke vir en­tre­pre­neurs: 1. Di­ver­si­fi­seer jou kli­ën­te As jy op een groot kli­ënt vir ’n groot per­sen­ta­sie van jou maan­de­lik­se in­kom­ste staat­maak, moet jy ’n plan maak so­dat jou on­der­ne­ming se voort­be­staan nie be­dreig word as jy daar­die kli­ënt ver­loor nie.

En­gel­brecht sê dis pre­sies wat met ’n vo­ri­ge En­tre­pre­neur van die Jaar ge­beur het: Toe sy groot­ste kli­ënt ge­li­kwi­deer word, moes hy sy on­der­ne­ming her­struk­tu­reer. Hy kon daar­in slaag om sy on­der­ne­ming weer op te bou deur sy sa­ke­mo­del aan te pas, maar dis nie al­tyd moont­lik nie.

Dit is be­ter om te di­ver­si­fi­seer voor­dat pro­ble­me op­duik. I­den­ti­fi­seer die ge­bie­de in jou be­dryf waar dit be­ter gaan. As jy by­voor­beeld steun­diens­te in die ver­vaar­di­ging­sek­tor le­wer, moet jy na reg­te ak­tief ge­leent­he­de on­der­soek om uit­voer­ge­rig­te ver­vaar­di­gers te on­der­steun om­dat hul­le dalk voor­deel trek uit die swak rand.

2. Sien die ge­leent­he­de raak

En­gel­brecht sê klei­ner on­der­ne­mings het die po­ten­si­aal om hul en­tre­pre­neu­rie­se vaar­dig­he­de te ge­bruik om die mark waar­in hul­le is, te oor­heers.

“En­tre­pre­neurs is ui­ter­aard vin­ding­ryk en het die ver­moë om ge­leent­he­de raak te sien waar die res van die land uit­da­gings sien.” 3. Be­stuur jou kon­tant­vloei Sa­ke-ad­vi­seurs klink dalk soos ’n gram­mo­foon­plaat wat vas­ge­haak het, sê En­gel­brecht, maar in on­se­ke­re tye is kon­tant­vloei­be­stuur selfs be­lang­ri­ker.

Die vraag na jou pro­duk of diens kan daal en be­ta­lings wat laat is, kan ook toe­neem.

“Son­der ’n doel­tref­fen­de be­leid oor die be­stuur van kon­tant­vloei, sal en­tre­pre­neurs dalk nie die ba­lans kan vind tus­sen die be­stuur van be­staan­de sa­ke en voor­be­rei­ding vir toe­koms­ti­ge sa­ke­ge­leent­he­de nie,” sê En­gel­brecht. 4. Kry raad Be­plan­ning is be­lang­rik, sê En­gel­brecht. “Her­sien jou on­der­ne­ming se fi­nan­si­ë­le po­si­sie en, in­dien no­dig, kry raad van kun­di­ges.”

Skryf in vir die En­tre­pre­neur van die Jaar-kom­pe­ti­sie

Die groot­ste voor­deel van die En­tre­pre­neur van die Jaar­kom­pe­ti­sie is dat dit klein­sa­ke­lui toe­gang gee tot men­tor­skap, raad en be­mar­king, wat in dié moei­li­ke tye ’n groot hup­stoot kan wees.

In­skry­wings vir 2016 se En­tre­pre­neur van die Jaar-kom­pe­ti­sie sluit op 16 Ju­nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.