Pa­s­op vir hier­die sleg­te ma­nie­re by die werk

Beeld - - Sake nuus - El­vi­ra Wood

Sleg­te ma­nie­re is nê­rens aan­vaar­baar nie, en dit geld ook die werk­om­ge­wing.

Maak nie saak in wat­ter be­roep jy jou be­vind nie, daar is al­tyd ie­mand wat on­ge­wild is weens hul sleg­te ge­woon­tes en die feit dat hul­le dit by die werk ook doen.

Maar hoe­veel keer het jy jou­self al af­ge­vra of dit nie dalk jy is met die sleg­te ma­nie­re nie en dat dit die re­de is hoe­kom jy nie met al jou kol­le­gas oor die weg kom nie?

Ra­chel Gil­lett van Bu­si­ness In­si­der skryf voor­dat men­se hul kol­le­gas kwa­lik neem oor ge­drag wat as vy­an­dig be­skou kan word, moet hul­le eers hul eie ge­drag be­oor­deel.

Al is dit dalk on­denk­baar dat men­se hul sleg­te ma­nie­re van die huis af saam­bring werk toe, ge­beur dit glo vol­gens Gil­lett heel ge­reeld.

Dit sluit din­ge soos slor­dig­heid, om an­der men­se heel­tyd in die re­de te val, vloek­taal en luid­rug­tig­heid in.

Wat eg­ter die groot­ste son­de in die werk­om­ge­wing blyk te wees, is men­se wat laat is.

Of dit nou laat is vir werk of vir ver­ga­de­rings. ’n Ge­reel­de laat­kom­me­ry word vol­gens haar nê­rens goed ont­vang nie.

Voor­du­ren­de kla­e­ry oor al­les en nog wat by die werk word vol­gens haar en Ja­c­que­lyn S­mith in For­bes ook as sleg­te ma­nie­re be­stem­pel.

Daar is ook an­der ge­woon­tes wat jou vol­gens Gil­lett nog on­ge­wil­der by die werk kan maak.

Men­se wat baie oor hul eie pres­ta­sies spog, word vol­gens haar ook as on­ge­skik er­vaar.

“Dit is na­tuur­lik om men­se van jou suk­ses te ver­tel, maar bly ne­de­rig. Wan­neer men­se vir ab­so­luut al­mal ver­tel wat hul­le ge­doen het, hul ge­drag blyk dat hul neer­sien op kol­le­gas wat nie op die­self­de vlak pres­teer nie of nie eens dan­kie sê wan­neer men­se hul­le ge­luk­wens nie, word dit ti­pies as voor­ba­rig en on­ge­skik be­skou,” sê S­mith.

Net soos wat groot­pra­te­ry nooit ’n goeie i­dee is nie, is ’n oor­vloed vrae oor pro­jek­te ook nie al­tyd ge­wens nie.

“Dit is werk­ne­mers se ver­ant­woor­de­lik­heid om vrae oor nu­we pro­jek­te, pro­duk­te of pro­se­du­res te vra, maar dit is on­no­dig om op el­ke klein de­tail te fo­kus en dui­de­lik fout te soek met nu­we voor­stel­le.

“Vra die be­lang­ri­ke vrae, maar oor­weeg dit of die an­der reg­tig no­dig is,” be­veel Gil­lett aan.

In die he­den­daag­se wê­reld van so­si­a­le me­dia kan ’n oor­da­di­ge “ver­sla­wing” aan so­si­a­le me­dia ook as on­ge­skik­te ge­drag by die werk er­vaar word, maan S­mith.

“Dit is net soos men­se wat heel­tyd pri­vaat op­roe­pe van hul werk­te­le­foon maak of be­sig is met al­ler­han­de an­der din­ge as werk wan­neer hul­le op kan­toor is,” ver­dui­de­lik S­mith.

Nou ver­want hier­aan is men­se se ge­brek­ki­ge kom­mu­ni­ka­sie­vaar­dig­he­de.

“Swak ge­skre­we e-pos en swak ge­skre­we taal­ge­bruik oor die al­ge­meen word nie net as slor­dig be­skou nie, maar ook as ’n ge­brek aan re­spek vir die ont­van­ger. Maak se­ker jou kom­mu­ni­ka­sie is te al­le tye van hoë ge­hal­te,” be­veel S­mith aan.

Nog ’n wenk wat Gil­lett gee, is om jou vol­le aan­dag aan jou kol­le­gas te gee wan­neer jul­le op ’n ver­ga­de­ring is.

“Men­se be­skou dit as reg­tig sleg­te ma­nie­re as jy dui­de­lik be­sig is met iets an­ders in plaas van om te fo­kus op die sa­ke wat be­spreek word.”

Hoe­wel jy dalk dink jy is nie skul­dig aan e­ni­ge van hier­die ge­woon­tes nie, sê so­wel S­mith as Gil­lett dit is al­tyd ’n goeie i­dee om net ’n bie­tjie te­rug te sit en weer mooi te kyk na jou ge­drag by die werk.

Wees baie kri­ties met jou­self, en dalk be­sef jy dat jou kol­le­gas eint­lik nie so erg is nie en dat dit in der waar­heid eer­der jou eie ge­drag is wat hul hou­ding teen­oor jou be­paal.

Dit is werk­ne­mers se ver­ant­woor­de­lik­heid om vrae oor nu­we pro­jek­te, pro­duk­te of pro­se­du­res te vra, maar dit is on­no­dig om op el­ke klein de­tail te fo­kus en dui­de­lik fout te soek met nu­we voor­stel­le.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.