Meer ‘on­re­de­li­ke’ klag­tes oor ei­se

Beeld - - Sake Nuus - Niel Jou­bert

Men­se raak kwaad vir hul ver­se­ke­raars en kla meer, maar dit lyk as­of baie van hul­le on­re­de­lik is en ’n “oor­dre­we sin van toe­ëi­e­ning het”.

Die ver­se­ke­rings­be­dryf se om­buds­man, reg­ter Ron M­cLa­ren, sê in 2015 was daar ’n toe­na­me in die aan­tal on­re­de­li­ke klag­tes en in die aan­tal kom­plek­se klag­tes teen ver­se­ke­raars.

“Dit lyk as­of dit ’n wê­reld­wye ver­skyn­sel is. Die re­des vir die on­re­de­li­ke ge­drag sluit woe­de, frus­tra­sie en ’n oor­dre­we sin van toe­ëi­e­ning in. Som­mi­ge kla­ers be­weer hul­le wil ‘ge­reg­tig­heid’ of ’n ‘mo­re­le uit­koms’ hê, maar hul­le is ge­neig om on­re­de­li­ke ar­gu­men­te, ge­drag en ei­se te hê en toon ’n on­wil­lig­heid om saam te werk.”

Die kan­toor van die om­buds­man vir lang­ter­myn­ver­se­ke­ring het 9 815 klag­tes teen lang­ter­myn­ver­se­ke­rings­maat­skap­pye in 2015 ont­vang, wat 6% meer is as in 2014.

Die om­buds­man se jaar­ver­slag vir 2015 toon Old Mu­tu­al Li­fe As­su­ran­ce is die ver­se­ke­raar met die mees­te klag­tes: 697.

Die ge­mid­del­de om­ver­wer­pings­koers in 2015 was 29,8%, ef­fens ho­ër as 2014 se koers van 29,7%, sê M­cLa­ren.

Die om­ver­wer­pings­koers is die koers van die aan­tal klag­tes wat in die guns van ver­brui­kers om­ge­keer word.

Die om­buds­man het ge­du­ren­de die jaar 3 491 klag­tes op­ge­los, min­der as die 3 822 wat in 2014 ge­fi­na­li­seer is.

R184,4 mil­joen in die vorm van en­kel­be­drae is in 2015 vir ver­brui­kers van lang­ter­myn­ver­se­ke­raars ver­haal, sê M­cLa­ren.

Hy sê kla­ers het meer as R577 000 as ver­goe­ding vir swak diens ont­vang.

Die aard van klag­tes het ’n soort­ge­ly­ke nei­ging as dié van die vo­ri­ge jaar ge­toon. Ei­se wat deur ver­se­ke­raars af­ge­keur is, was ver­ant­woor­de­lik vir die groot­ste ge­deel­te van die klag­tes (55%).

Klag­tes oor swak kom­mu­ni­ka­sie, wat his­to­ries die naas­groot­ste ka­te­go­rie van klag­tes was, het die af­ge­lo­pe jaar ge­daal – van 29% tot 24%.

“Dit is be­lo­wend om te sien dat ver­se­ke­raars hard daar­aan ge­werk het om dui­de­li­ker met hul kli­ën­te te kom­mu­ni­keer oor po­lis­voor­waar­des en -be­pa­lings,” sê M­cLa­ren.

Die twee lang­ter­myn­ver­se­ke­rings­pro­duk­te waar­oor ver­brui­kers die mees­te ge­kla het, was be­graf­nis­dek­king (35% van klag­tes) en le­wens­dek­king (31%).

M­cLa­ren sê sy kan­toor speel ’n be­lang­ri­ke rol in die op­los­sing van ge­skil­le en ver­skaf aan ver­brui­kers ’n on­af­hank­li­ke en gra­tis diens vir wan­neer hul­le van me­ning is dat hul­le nie reg­ver­dig deur ver­se­ke­raars be­han­del word nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.