‘Jam­mer is g’n goed ge­noeg’

‘Dít is hoe­kom dit straf­baar moet wees’

Beeld - - Sake Nuus - A­li­ces­ti­ne Oc­to­ber

Kaap­stad. – Jam­mer is nie ge­noeg nie, is John Jef­fe­ry, ad­junk­mi­nis­ter van jus­ti­sie, se waar­sku­wing aan die­ge­ne wat ras­sis­tie­se uit­spra­ke maak.

Hy het gis­ter in ’n de­bat oor rassisme in die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring ge­sê die vlaag van ras­sis­tie­se voor­val­le die laas­te tyd het ge­wys hoe be­lang­rik dit is om haat­spraak deel van die Wets­ont­werp op Haat­mis­da­de te maak.

Vol­gens hom is die na­si­o­na­le kon­sep­plan oor rassisme ge­reed vir o­pen­ba­re in­set­te. “Maar is dit ge­noeg? “Ras­sis­tie­se uit­spra­ke gaan voort, on­danks o­pen­ba­re ver­ont­waar­di­ging on­der swart en wit Suid-A­fri­ka­ners. Men­se dink dat hul­le ‘jam­mer’ kan sê en dan voort­gaan as­of niks ge­beur het nie. Dit is hoe­kom ons rassisme straf­baar moet maak.”

Jef­fe­ry het ge­sê die voor­ge­stel­de Wets­ont­werp op Uit­wis­sing van Haat­mis­da­de en Haat­spraak het haat­spraak aan­vank­lik uit­ge­sluit weens die in­ge­wik­kel­de aard daar­van.

“Maar die af­ge­lo­pe jaar se ge­beu­re het ge­wys hoe­kom haat­spraak as ’n straf­reg­te­li­ke oor­tre­ding in­ge­sluit moet word.”

Vol­gens Jef­fe­ry be­te­ken dit e­nig­een wat doel­be­wus haat, wat op on­der meer ras ge­grond is, teen ’n per­soon of groep ver­kon­dig en só ska­de be­rok­ken, maak hom/haar aan haat­spraak skul­dig. Ska­de sluit ook e­mo­si­o­ne­le ska­de in.

Na­thi Mt­hethwa, mi­nis­ter van kuns en kul­tuur, het ge­sê: “In­dien no­dig, sal selfs die Grond­wet ge­wy­sig moet word.”

Hy het ’n be­roep op Suid-A­fri- ka­ners ge­doen om se­ker te maak dat “ras­sis­te ont­bloot en ge­ï­so­leer word as so­si­a­le uit­ge­wor­pe­nes”.

“Daar is ras­sis­te in ons mid­de en om dit te er­ken, is een stap na­der aan ’n op­los­sing. As hul­le in jou or­ga­ni­sa­sie is, het­sy po­li­tie­ke of ge­loofs­or­ga­ni­sa­sie, of in jou sa­ke­on­der­ne­ming, skop hul­le uit, an­ders is jy me­de­plig­tig en ook een van hul­le.”

Toe Sej Mo­tau (DA) aan die beurt kom, het ANC-LP’s vin­nig ge­skree: “Kohler-Bar­nard!”

Die DA word tel­kens uit die ANC-ban­ke ge­pak oor sy han­te­ring van ’n om­stre­de twiet van sy par­le­ments­lid Di­an­ne Kohler Bar­nard.

Mn­ce­di­si Fil­ta­ne (UDM) het ge­sê daar kan geen na­sie­bou en een­heid wees so­lank as wat daar e­ko­no­mie­se on­ge­lyk­heid is nie.

“Ons leef se­dert die be­gin van ons de­mo­kra­sie op ’n kos­me­tie­se re­ën­boog van ver­soe­ning. Ons kan nie rassisme be­kamp met e­ko­no­mie­se on­ge­lyk­heid waar die min­der­heid die groot­ste voor­deel trek nie.”

Dr. Cor­né Mul­der (VF Plus) het die re­ge­ring ge­kap oor “’n ANC-be­na­de­ring tot rassisme”.

Vol­gens hom is daar die per­sep­sie dat slegs se­ke­re men­se in staat is tot rassisme.

“Rassisme in al­le vor­me moet ver­werp word. Ek kan jul­le ver­se­ker dat geen ras of volk of groep, swart of wit, so e­del en won­der­lik is dat hul­le nie in staat is tot rassisme nie. Daar is sleg­te men­se en ras­sis­te in al­le ge­meen­skap­pe.”

Die land kon al ver ge­vor­der het met die uit­wis­sing van rassisme as dit nie was vir re­ge­rings­be­leid wat dit te­ë­werk nie, het hy ge­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.