Gau­teng moet nog sko­le kry, sê Fed­s­as

Beeld - - Sake Nuus - C­har­lea Sie­ber­ha­gen

Gau­teng het drin­gend nog sko­le no­dig, an­ders gaan “goeie sko­le” oor­laai word.

Dr. Ja­co De­a­con, uit­voe­ren­de ad­junk­hoof van die Fe­de­ra­sie van Be­heer­lig­ga­me van SuidA­fri­ka (Fed­s­as), het gis­ter ge­sê as “nog baie” sko­le nie drin­gend in die pro­vin­sie ge­bou word nie, is daar die ri­si­ko dat an­der sko­le nie die ge­tal leer­lin­ge sal kan han­teer nie.

“Die ri­si­ko is ook dat daar ’n uit­tog na pri­va­te sko­le kan kom,” het De­a­con in re­ak­sie op die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof se uit­spraak Vry­dag ge­sê.

Fed­s­as het Pa­ny­a­za Le­su­fi, Gau­teng­se LUR vir on­der­wys, ver­le­de week in die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof ge­pak oor die mag­te van ’n be­heer­lig­gaam met be­trek­king tot skool­toe­la­ting.

Ad­junk­hoof­reg­ter Dik­gang Mo­se­ne­ke en die an­der reg­ters van die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof het Vry­dag in ’n een­pa­ri­ge uit­spraak be­slis die maat­re­ëls wat Le­su­fi wil in­stel (om on­der meer te be­sluit wat­ter leer­lin­ge waar ge­plaas kan word), is “ra­si­o­neel, re­de­lik en reg­ver­dig­baar”.

Paul Col­ditz, uit­voe­ren­de hoof van Fed­s­as, het in ’n ver­kla­ring aan hul le­de ge­sê die fe­de­ra­sie het die reg­ma­tig­heid van die re­gu­la­sies be­vraag­te­ken en wil nie trans­for­ma­sie in sko­le stuit nie.

“Fed­s­as het bloot sy reg in ’n grond­wet­li­ke be­de­ling uit­ge­oe­fen om die gel­dig­heid van die re­gu­la­sies in ’n hof te toets. Fed­s­as on­der­skryf die waar­des van die Grond­wet en be­y­wer hom vir die bes­te ge­hal­te on­der­rig vir al­le leer­lin­ge in SuidA­fri­ka,” het Col­ditz ge­sê.

Vol­gens De­a­con is die re­gu­la­sies soos be­krag­tig deur die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof on­mid­del­lik van toe­pas­sing en kan die de­par­te­ment die ka­pa­si­teit van die skool be­paal.

Vol­gens De­a­con het Fed­s­as ’n ad­vies­do­ku­ment aan sy le­de be­skik­baar ge­stel.

“Met die aan­dag op die 2017toe­la­tings is dit be­lang­rik dat ou­ers voor die ein­de van die maand aan­soek doen en die no­di­ge do­ku­men­te by die sko­le in­dien om die aan­soek te fi­na­li­seer. Sko­le moet dan hul toe­la­tings­be­leid ge­bruik om die leer­ling op wag­lys A of B te plaas en dan volg daar ho­pe­lik ’n pro­ses van oor­leg­ple­ging met die de­par­te­ment voor­dat leer­lin­ge bloot luk­raak ge­plaas word.”

Vol­gens De­a­con be­rus hul­le by die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof se uit­spraak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.