Doen iets en praat min­der

B­rie­we

Beeld - - Kommentaar - Sê jou sê: Skryf aan b­rie­we@beeld.com

Bru­no van El­do­rai­gne skryf:

Ek ver­wys na die ru­briek “Mid­de ANC-hon­de­ge­veg bring dié da­de hoop” (21 Mei) van Bar­nard Beuk­man, Beeld se re­dak­teur. Hy ver­wys on­der meer na die tal­le uit­da­gings waar­mee die land wor­stel en hoe ge­wo­ne men­se op grond­vlak moont­lik kan by­dra om die wa deur die drif te trek.

Eer­stens dink ek po­li­tie­ke pre­da­to­re moet op­hou om die ras­kaart te ge­bruik om stem­me te werf en on­be­voegd­heid weg te steek. Dit is ’n ge­vaar­li­ke spe­le­tjie wat nie in lands­be­lang is nie.

Myns in­siens is daar op grond­vlak ge­noeg goed­ge­sind­heid tus­sen die ver­skil­len­de ras­se om te voor­kom dat die land brand.

Die vraag is wat kan Jan Al­le­man doen om ge­sind­he­de tus­sen ver­skil­len­de groe­pe­rin­ge op grond­vlak te ver­be­ter? Stil­sit en niks doen is nie ’n op­sie nie. Is dit nie tyd om op te hou kla en mod­der gooi en eer­der te kon­sen­treer op werk­ba­re op­los­sings nie? Kyk na ’n ver­skei­den­heid van klein voor­stel­le wat prak­ties uit­voer­baar is en ge­sa­ment­lik ’n gro­ter in­vloed tot ge­volg kan hê.

Dit sal won­der­lik wees in­dien 40 mil­joen in­di­vi­due of ’n be­dui­den­de per­sen­ta­sie daar­van elk­een iet­sie kan of wil by­dra tot ’n be­ter toe­koms. Ek glo daar is men­se wat iets wil doen maar suk­kel om lei­ding te kry ra­ken­de wat ge­doen kan word. Dit sluit wit en swart men­se in.

El­ke in­di­vi­du be­hoort in sy in­vloed­sfeer te kyk waar hy ’n po­si­tie­we by­drae kan le­wer. As pen­si­oen­trek­ker doen ek in my be­perk­te in­vloed­sfeer die vol­gen­de voor­stel: Be­gin met ba­sie­se re­spek vir me­kaar. Dit kos niks en is net goeie ma­nie­re. Die plek om te be­gin is by jou­self. Vee eers voor jou eie deur voor­dat jy an­der wil voor­skryf wat om te doen.

Jy moet jou die vraag vra hoe jou op­tre­de an­der men­se laat voel.

Kan dit wees dat jou op­tre­de, we­tend of on­we­tend, men­se ver­klei­neer of neer­ha­lend, on­mens­waar­dig of ras­sis­ties is? Be­han­del jy an­der men­se soos jy be­han­del wil word?

Be­han­del jy jou huis­hulp, tuin­wer­ker, kas­sie­re, kar­wag, of wie ook al, soos wat jy be­han­del wil word as jy in hul skoe­ne was? Is jou in­ter­ak­sie by jou werk po­si­tief?

As die ant­woord nee is, is daar werk om te doen! Elk­een met sy eie ge­we­te en vaar­dig­he­de. Be­gin iets doen en praat min­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.