Kom na­der aan waar­heid met di­a­loog

Beeld - - Middelblad -

Ons is op moed­ver­loor se vlak­te. Soos ’n ru­we berg­reeks met hoë kran­se en diep klo­we weer­hou die re­ge­ring ons van ’n pad na die toe­koms. Wan­neer ’n ka­bi­nets­mi­nis­ter by die pu­bliek om be­sker­ming pleit, kwa­jon­gens ge­boue af­brand en die be­heer­lig­ga­me van uit­ne­men­de sko­le se ge­sag in­ge­kort word, het die berg voor ons by­na on­be­gaan­baar ge­word.

Kan gods­diens­te, met hul eeue oue er­va­ring in kri­sis­se, help? Dalk – mits daar in­sig is nie net oor wat ge­werk het nie, maar ook oor die mis­luk­kings.

Chris­te­ne glo by­voor­beeld dat God ons nooi om deur sy Gees te wan­del (Ga­la­si­ërs 5:16 – ou ver­ta­ling). Dié uit­no­di­ging staan teen­oor ’n waar­sku­wing. Die waar­sku­wing dat wet­tie­se gods­diens­tig­heid, met sy ge­neigd­heid tot ver­oor­de­ling, die self­sug en ar­ro­gan­sie van die mens ver­sterk.

Ons be­hoort uit die krag­veld van die wet en self­sug pad te gee na die krag­veld van die Gees. In hier­die krag­veld word mens ge­dring deur Chris­tus se vry­heid en vre­de, sy moed en sy soort lief­de. Die soort lief­de (“a­ga­pe”) wat nie re­a­geer op wat goed is en per­soon­li­ke wins kan bring nie, maar wat deur op­of­fe­ring die goeie uit die kwaad kan skep.

Dit be­te­ken nie dat ons bui­ten­ge­wo­ne er­va­rin­ge in die Gees se krag­veld sal er­vaar wat ons­self bo an­der stel nie. Eer­der dat ons juis in die ge­wo­ne al­le­daag­se die won­der van le­we en saam­le­we ont­dek. Ook nie dat ons al­ler­lei stem­me gaan hoor nie, maar dat ons met ’n nu­we in­ge­steld­heid na ge­wo­ne men­se – beeld­dra­ers van God – se stem­me in ons land kan luis­ter. Kan jy dink wat kan ge­beur as ons bur­ger­li­ke or­ga­ni­sa­sies ster­ker bou en dít met so ’n kul­tuur?

Om saam ’n pad te vind moet ons met meer ge­duld en ’n ont­vank­li­ker gees luis­ter – ver­al hul­le wat na die on­waar­skyn­lik­ste bron­ne van waar­heid lyk. Het ons merk­waar­di­ge pad­bou­ers soos T­ho­mas Bain nie bok­ke en don­kies dop­ge­hou om die kon­toe­re teen die berg­hang te kon vind nie?

Maar waar kan ons en ons kin­ders oe­fen om die kuns van ge­sprek te ver­fyn? Om te kan re­de­neer is – soos by­na al­le kul­tuur­be­vor­de­rings – ver­pak in kom­pe­ti­sies. Ka­ren Arm­strong ver­tel dat de­batskom­pe­ti­sies al van die an­tie­ke G­rie­ke af kom.

Die doel was om jou teen­stan­der te oor­win deur sy/haar stand­punt te ver­ne­der. So­kra­tes se be­doe­ling met di­a­loog was heel­te­mal an­ders. Nie om te wen en te wys hoe­veel jy weet nie, maar om na­der aan die “waar­heid” te kom.

Dit was ’n gees­te­li­ke oe­fe­ning waar­in die deel­ne­mers tot diep­gaan­de self­ver­an­de­ring kon kom. Vir ’n mens om deur ge­sprek tot die eer­li­ke ont­dek­king van jou­self te kom, ver­eis dat daar op ’n sim­pa­tie­ke en sag­moe­di­ge wy­se deel­ge­neem moes word met die be­reid­heid om voor­ken­nis en voor­oor­de­le te wy­sig. Daar­by be­hoort mens jou eie on­kun­de te er­ken – ’n te­ken van wa­re wys­heid.

Sul­ke di­a­loog dra by tot ’n on­der­soek­te le­we wat nie al­leen per­soon­li­ke groei en ge­son­der ver­hou­din­ge mee­bring nie. Dit kan hoop in ons land laat her­le­we en ons saam ’n weg oor die berg laat vind.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.