Dit gaan rof by ver­keers­lig

Men­se te bang om te stop

Beeld - - Tshwane­-Beeld - Syl­via Van Zyl

Die ver­keers­lig op die hoek van Hen­drik Ver­woer­d­weg en Mig­ma­ti­te­straat in Cen­tu­ri­on, het nou so ’n ge­wil­de uit­hang­plek vir breek-en-gryp-die­we ge­word dat mo­to­ris­te hui­wer om by die ver­keers­lig te stop.

Pe­ter Sut­ton, DA-raads­lid vir wyk 78, sê daar is al ’n ge­rui­me tyd ’n baie groot pro­bleem met mis­daad by dié ver­keers­lig.

“Die mis­da­di­gers stop hul voer­tuig on­der op die N14-hoof­weg. Een of twee gryp­die­we hard­loop dan van die hoof­weg oor ’n oop stuk veld, slaan toe op mo­to­ris­te by dié ver­keers­lig, en hard­loop dan net een­vou­dig af na hul voer­tuig en jaag weg op die hoof­weg. Dis by­na on­moont­lik om hul­le vas te trek,” sê Sut­ton.

Hy meen die bes­te ma­nier om die gryp­die­we te stuit, is om die oop stuk veld te om­hein so­dat hul­le nie so mak­lik en vin­nig na die N14-hoof­weg kan vlug na­dat hul­le toe­ge­slaan het nie.

Sut­ton sê die maat­skap­py C­le­ar View Fen­cing, het glo aan­ge­bied om dié stuk veld, wat aan die Tshwa­ne-me­tro be­hoort, gra­tis te om­hein.

“Vir hul moei­te wou die Me­tro hoop vir nu­we be­leg­gings maat­skap­py net ’n bord­jie by die hei­ning op­sit met hul naam op. Ek het hul ver­soek vir die Tshwa­ne-me­tro aan­ge­stuur, maar dis van die hand ge­wys,” sê Sut­ton.

Vol­gens hom was die mu­ni­si­pa­li­teit van me­ning dat dit ’n gra­tis ad­ver­ten­sie vir C­le­ar View Fen­cing sou wees.

“Ek het toe ge­vra of die mu­ni­si­pa­li­teit dan vir ’n hei­ning sal be­taal, maar die ant­woord was dat daar nie nou geld is daar­voor nie,” sê Sut­ton.

Hy het ge­vra of hul­le dan net bor­de by die ver­keers­lig sal op­sit om men­se te waar­sku dat dit ’n ge­vaar­li­ke mis­daad­brand­punt is, maar die mu­ni­si­pa­li­teit het glo ge­sê dit sal ’n sleg­te in­druk van die om­ge­wing skep.

Ca­re­ne La­bu­schag­ne, ’n in­wo­ner van Bron­ber­rick, sê hul­le hoor daag­liks van men­se wat daar aan­ge­val word. “Ons het self ook al een keer on­der die gryp­die­we deur­ge­loop. Ons pro­beer die ver­keers­lig ten al­le kos­te ver­my, maar wan­neer ons saans wel daar moet ry, is ons te bang om te stop.”

Sel­by Bo­ka­ba, woord­voer­der van die Tshwa­ne-me­tro, sê as die me­tro vir C­le­ar View Fen­cing toe­stem­ming ge­gee het om ’n hei­ning met hul ad­ver­ten­sie­bord gra­tis op te rig, sou daar dalk an­der maat­skap­pye wees wat voel hul­le kon die­self­de doen, maar nie die ge­leent­heid Wen vier kaar­tjies vir op­tre­de deur Tuks se sim­fo­nie­or­kes ge­gun is nie. “Dit sou on­reg­ver­dig van ons wees om een maat­skap­py voor te trek,” sê hy.

Bo­ka­ba sê ook dat hul­le die doel­tref­fend­heid van waar­sku- wings­bor­de be­vraag­te­ken en dat sul­ke bor­de on­oog­lik sal wees as dit by mis­daad­brand­pun­te oor die stad heen op­ge­rig moet word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.