Me­tro hoop op nu­we be­leg­gings

Beeld - - Tshwane­-Beeld - Le­an­ne Ge­or­ge K­go­sient­so Ra­mokg­o­pa, uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter van Tshwa­ne, het die ver­rig­tin­ge ge­o­pen op die stad se in­ter­na­si­o­na­le han­dels­kon­fe­ren­sie wat ver­le­de week by die WNNR plaas­ge­vind het.

Die Tshwa­ne-me­tro se in­ter­na­si­o­na­le han­dels­kon­fe­ren­sie het ver­le­de week by die We­ten­skap­li­ke en Ny­wer­heids­na­vor­sings­raad (WNNR) plaas­ge­vind.

Die doel van die kon­fe­ren­sie en uit­stal­ling, wat twee dae ge­duur het, was om in­ter­na­si­o­na­le be­leg­ging in die Ja­ka­ran­da­stad aan te wak­ker.

Die stad het die ge­leent­heid ge­bruik om met van sy groot­ste in­fra­struk­tuur­pro­jek­te, soos die om­stre­de Cen­tu­ri­on Ae­ro­spa­ce Vil­la­ge (CAV), te spog.

Beeld het et­li­ke maan­de ge­le­de be­rig die grond waar dié ny­wer­heids­park op­ge­rig sou word, staan braak. Daar is al R95 mil­joen aan die pro­jek be­stee en dit gaan die be­las­ting­be­ta­ler uit­ein­de­lik R3,76 mil­jard uit die sak jaag.

K­go­sient­so Ra­mokg­o­pa, Tshwa­ne se bur­ge­mees­ter, het die ver­rig­tin­ge ge­o­pen en on­der meer ge­sê die CAV is een van die pro­jek­te wat die me­tro pak om werk­skep­ping te be­vor­der en goe­de­re en diens­te aan die lug­vaart­be­dryf te le­wer.

Ra­mokg­o­pa het ge­sê die pro­jek is in No­vem­ber 2011 van sta­pel ge­stuur.

Su­besh Pil­lay, Tshwa­ne se bur­ge­mees­ters­ko­mi­tee­lid vir e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling, het la­ter op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie ge- sê die suk­ses van die kon­fe­ren­sie sal eers oor so­wat twee en ’n half jaar ge­meet kan word.

“Ons sal al­le nu­we sa­ke­ban­de op­volg wat op die kon­fe­ren­sie ge­fa­si­li­teer is en die rand­waar­de daar­van be­re­ken,” het Pil­lay ge­sê.

“Die suk­ses gaan uit­ein­de­lik ge­meet word aan die aan­tal nu­we be­leg­gings wat ons kon lok, hoe dit by­ge­dra het tot die stad se e­ko­no­mie­se groei en hoe­veel werk­ge­leent­he­de dit ge­skep het.”

Vol­gens Ra­mokg­o­pa is Tshwa­ne se e­ko­no­mie­se groei­koers 4% per jaar, wat ho­ër is as die pro- vin­si­a­le en na­si­o­na­le groei­koers. Die stad se werk­loos­heid­sy­fer is so­wat 21,4% la­er as sy na­si­o­na­le e­we­knie.

“Tog het dui­sen­de jong men­se ’n treu­ri­ge toe­koms­voor­uit­sig en ons be­oog om die werk­loos­heid­sy­fer teen 2030 te hal­veer,” het Ra­mokg­o­pa ge­sê.

“Die grond­slag van ’n suk­ses­vol­le e­ko­no­mie is in­fra­struk­tuur­ont­wik­ke­ling.”

On­der die­ge­ne wat die kon­fe­ren­sie by­woon, was in­ter­na­si­o­na­le sa­ke­lui, as­ook af­ge­vaar­dig­des van die Wê­reld­bank en die Ver­e­nig­de Na­sies (VN).

Ra­mokg­o­pa het ge­sê die bru­to bin­ne­land­se pro­duk (BBP) is ’n “on­ak­ku­ra­te maat­staf” vir die ver­be­te­ring van le­wens­ge­hal­te.

“Dit help nie ons e­ko­no­mie groei en be­leg­gings vloei in, maar die jeug bly on­ge­skool en is nie ge­kwa­li­fi­seerd ge­noeg om die e­ko­no­mie te be­tree nie.”

Hy het ge­sê ver­al die gra­tis WiFi wat nou by meer as 670 o­pen­ba­re so­nes in P­re­to­ria be­skik­baar is, gee die jeug toe­gang tot in­lig­ting wat tot hul op­lei­ding kan by­dra.

Die suk­ses gaan uit­ein­de­lik ge­meet word aan die aan­tal nu­we be­leg­gings wat ons kon lok.

Fo­to: LISA HNATOWICZ

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.