Re­ser­we­bank er­ken A­fri­can Bank­fou­te

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

Kaap­stad. – Kom­mer dat be­leg­gers hul geld uit geld­mark­fond­se sou ont­trek, het tot die ku­ra­tor­skap van A­fri­can Bank ge­lei, het die Re­ser­we­bank gis­ter ge­sê.

Ku­ben Nai­doo, ad­junk­pre­si­dent van die Re­ser­we­bank, het die staan­de ko­mi­tee oor fi­nan­sies in die Par­le­ment in­ge­lig oor die on­der­soek deur adv. John My­burgh na die in­een­stor­ting van A­fri­can Bank.

Nai­doo sê die Re­ser­we­bank word ge­reeld ge­vra hoe­kom A­fri­can Bank ge­red is.

“Daar was be­leg­gings van R44 mil­jard wat pen­si­oen- fond­se, an­der ban­ke en ba­te­be­stuur­ders in A­fri­can Bank ge­had het. Ons was be­sorg oor die moont­lik­heid van ’n storm­loop op geld­mark­fond­se.

“As ons ’n storm­loop op geld­mark­fond­se ge­had het, sou dit ’n sis­te­mie­se ri­si­ko vir nie net A­fri­can Bank in­ge­hou het nie, maar vir die bre­ër fi­nan­si­ë­le sek­tor.”

Dit is so­ver be­kend die eer­ste keer dat die Re­ser­we­bank er­ken dit het oor vre­se oor geld­mark­fond­se ge­gaan. Tal­le geld­mark­fond­se, waar­van die groot­ste Ab­sa s’n, het in A­fri­can Bank se skuld­brie­we be­lê.

LP’s het die Re­ser­we­bank ge­kri­ti­seer dat hy te laat op- ge­tree het. Da­vid May­nier van die DA het die Re­ser­we­bank daar­van be­skul­dig dat hy me­de­plig­tig was in die in­een­stor­ting om­dat hy die aan­stel­ling van die hoof-ri­si­ko­be­amp­te van A­fri­can Bank van 2004 tot 2014, wy­le Ta­mi So­ku­tu, “be­krag­tig” het.

So­ku­tu se erns­ti­ge drank­pro­ble­me is in die My­burg­h­ver­slag uit­ge­lig. Lui­dens die ver­slag was “A­fri­can Bank ’n mis­luk­king van kor­po­ra­tie­we be­stuur, van ri­si­ko­be­stuur, van on­ver­stan­di­ge boek­hou­kun­di­ge prak­ty­ke, van ver­waand­heid en in som­mi­ge ge­val­le van be­leg­gers wat die ri­si­ko in die bank on­der­skat het.” Nai­doo het toe­ge­gee dat die Re­ser­we­bank fou­te ge­maak en les­se ge­leer het. “Daar is din­ge wat ons van­dag an­ders doen weens dié les­se.” S­tren­ger toet­se word nou ge­bruik vir die fi­du­si­ê­re ge­skikt­heid van di­rek­teu­re.

Of So­ku­tu ge­skik was om in die pos te dien en die no­di­ge kwa­li­fi­ka­sies ge­had het om die hoof­ri­si­ko­be­amp­te te wees, het Nai­doo ge­sê ag­ter­na­be­skou het die Re­ser­we­bank ge­fou­teer.

“Nie­te­min, toe hy ’n uit­voe­ren­de lid van die bank ge­word het, was hy di­rek­teur­ge­ne­raal in ’n staats­de­par­te­ment, ’n baie se­ni­or amp­te­naar en ’n baie be­voeg­de en be­kwa­me per­soon.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.