C­hi­na kap na ‘en­kel­lo­pen­de vrou’

Beeld - - Wêreld-Beeld - – AP

Bei­jing. – Tai­wan se nu­we pre­si­dent is “ek­streem” in haar po­li­tiek, want sy is ’n on­ge­trou­de vrou son­der die e­mo­si­o­ne­le ba­lans van ’n ro­man­tie­se en ge­sins­le­we, het ’n lid van die C­hi­ne­se in­stel­ling vir be­trek­kin­ge met die self­re­ge­ren­de ei­land in ’n koe­rant­ar­ti­kel ge­skryf.

In Bei­jing se skerp­ste aan­val op T­sai Ing-wen se­dert haar in­hul­di­ging ver­le­de week is die nu­we pre­si­dent af­ge­maak as ’n “ge­brek­ki­ge mens” en uit­ge­spro­ke voor­stan­der van Tai­wan se for­me­le on­af­hank­lik­heid van C­hi­na, iets wat die be­wind met mi­li­tê­re mag sal pro­beer keer.

T­sai, Tai­wan se eer­ste vrou­e­pre­si­dent, is te­vo­re deur die C­hi­ne­se re­ge­ring ge­kri­ti­seer om­dat sy nie uit­druk­lik die “Een C­hi­na-be­gin­sel”, wat Tai­wan as deel van C­hi­na sien, wil on­der­skryf nie.

“As ’n mens haar uit ’n mens­li­ke oog­punt ont­leed, as ’n en­kel­lo­pen­de vrou­e­po­li­ti­kus, is sy vry van die e­mo­si­o­ne­le las­te van die lief­de, die be­per­kings van ’n ge­sin of die be­kom­mer­nis van kin­ders,” lui die skry­we deur Wang Weix­ing, ’n lid van C­hi­na se bur­ger­li­ke be­vry­dings­le­ër en raads­lid van die Ver­e­ni­ging vir Be­trek­kin­ge oor die S­traat van Tai­wan, die se­mi-amp­te­li­ke lig­gaam in be­heer van kon­tak met Tai­wan.

“Haar styl en stra­te­gie in die na­streef van ’n po­li­tie­ke loop­baan is ge­kleur deur die e­mo­si­o­ne­le, per­soon­li­ke en ek­stre­me,” skryf Wang en voeg by dat T­sai neig om bui­ten- spo­rig te fo­kus op de­tail en kort­ter­myn­doel­wit­te eer­der as oor­koe­pe­len­de stra­te­gie­se doel­stel­lings.

Wang se be­skry­wing van T­sai se “po­li­tie­ke styl” ver­skil van haar kalm, pro­fes­si­o­ne­le op­tre­de en die ma­te waar­toe sy er­ken­ning kry vir haar in­ag­ne­ming van die uit­da­gings wat vir die ei­land van 23 mil­joen in­wo­ners voor­lê, in­slui­tend om sy suk­ke­len­de e­ko­no­mie te laat her­leef en C­hi­na se ei­se op te weeg teen die heer­sen­de sen­ti­ment in Tai­wan, wat sterk ge­kant is teen po­li­tie­ke een­wor­ding met Bei­jing.

Fo­to: AP

P­res. T­sai Ing­wen

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.