‘S­tro­men­de ri­ool­vuil laat Ot­tos­dal se hoof­straat na ri­vier lyk’

Beeld - - Wêreld-Beeld - Su­san Cil­liers

On­be­han­del­de ri­ool­af­val stoot al op in stor­te in Ot­tos­dal om­dat die mu­ni­si­pa­li­teit glo al ses we­ke lank nie diens­te daar le­wer nie.

Die be­stuur­ders van vrag­mo­tors met suig­tenks sê hul­le word nie be­taal nie, vol­gens Lin­da Tal­jaard, DA-raads­lid in die Tswaing-mu­ni­si­pa­li­teit in Noord­wes wat die ge­bied be­dien.

Ot­tos­dal en sy buur­dorp San­nies­hof het nog ’n suig­pomp­stel­sel, wat be­te­ken on­be­han­del­de ri­ool­af­val moet ge­reeld uit tenks by hui­se ge­suig word.

By San­nies­hof gaan dit ook maar suk­kel-suk­kel om die on­be­han­del­de ri­ool­af­val te suig, maar in Ot­tos­dal het die si­tu­a­sie vol­gens Tal­jaard kri­sis­af­me­tings aan­ge­neem.

“Ot­tos­dal se hoof­straat lyk soos ’n ri­vier met die on­be­han­del­de ri­ool­af­val wat daar af­stroom. Ook in San­nies­hof en 34 ne­der­set­tings in die om­ge­wing vloei on­be­han­del­de ri­ool­af­val in die stra­te. Dit skep er­ge ge­sond­heids­ge­va­re .”

Hoe­wel Tswaing on­der ad­mi­nis­tra­sie is, le­wer dit nie veel re­sul­ta­te op nie, sê Tal­jaard.

Lucky Fou­rie, ad­mi­nis­tra­teur van Tswaing, het gis­ter­mid­dag ge­sê die N­ga­ka Mo­di­ri Mo­le­ma­dis­trik s mu­ni­si­pa­li­teit is ver­on- der­stel om die ri­o­le­ring te be­har­tig, maar weens geld­pro­ble­me moes hul­le hul diens­ver­skaf­fer ont­trek. N­ga­ka Mo­di­ri is ook on­der ad­mi­nis­tra­sie.

“Ek het reeds in­ge­gryp en vrag­mo­tors vir San­nies­hof ge­re­ël, maar praat van­aand (gis­ter­aand) met Se­di­beng Wa­ter om te help met die voor­sie­ning van nog vrag­mo­tors vir Ot­tos­dal,” het Fou­rie ge­sê.

“Ons be­sef dis ’n pro­bleem en kry klag­tes daar­oor.”

Tal­jaard sê hul­le is ver­al be­kom­merd oor kin­ders wat kaal­voet deur die on­be­han­del­de ri­ool­af­val loop om hul skoe­ne en kou­se skoon te hou. Hul­le word aan ge­vaar­li­ke bak­te­rieë bloot­ge­stel en boon­op be­soe­del die on­be­han­del­de ri­ool­af­val die om­ge­wing. Tal­jaard sê die ri­ool­aan­leg funk­si­o­neer ook nie.

Le­on Bas­son, DA-woord­voer­der oor wa­ter en sa­ni­ta­sie, het Mar­ga­ret-Ann Die­de­ricks, di­rek­teur-ge­ne­raal van wa­ter en sa­ni­ta­sie, gis­ter­mid­dag ge­vra om in te gryp.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.