O­proer dreig in 12 a­re­as

Le­de van el­ders moet ook help

Beeld - - Wêreld-Beeld - A­li­ces­ti­ne Oc­to­ber

Die po­li­sie het 12 ge­bie­de gei­den­ti­fi­seer wat be­drei­gings weens on­lus­te kan in­hou, ver­al in aan­loop tot die mu­ni­si­pa­le ver­kie­sing.

Die po­li­sie het gis­ter ver­slag ge­doen aan le­de van die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor die po­li­sie oor hoe sy in­gry­ping in die on­lus­ge­bie­de vor­der.

Lt.genl. Fan­nie Ma­se­mo­la, na­si­o­na­le hoof van po­li­si­ë­ring, het ge­sê in die mees­te on­lus­ge­bie­de is die si­tu­a­sie steeds ge­span­ne, maar sta­biel.

Hy het LP’s ver­se­ker die po­li­sie doen al die moont­li­ke om te ver­se­ker dié ge­bie­de, ver­al Vu­wa­ni in Lim­po­po, is sta­biel voor die ko­men­de mu­ni­si­pa­le ver­kie­sing.

Hy het wel er­ken die po­li­sie se o­pen­ba­re-or­de-een­heid het nie die no­di­ge hulp­bron­ne of per­so­neel­le­de om sul­ke pro­ble­me be­hoor­lik te pak nie, maar ge­sê plof­ba­re si­tu­a­sies in se­ke­re ge­bie­de is nog­tans ont­lont.

Le­de van die een­heid moet eg­ter van Jo­han­nes­burg af ont­plooi word om­dat daar nie ge­noeg van hul­le is nie.

In Vu­wa­ni, waar in­wo­ners 28 sko­le af­ge­brand en be­ska­dig het, is 30 voor­val­le van o­pen­ba­re on­lus­te aan­ge­te­ken.

Ma­se­mo­la sê 28 men­se is tot dus­ver in heg­te­nis ge­neem en 70 sa­ke is ge­o­pen.

“Die si­tu­a­sie is tans sta­biel, maar in se­ke­re ge­bie­de is daar steeds pro­ble­me.” Die po­li­sie sal tot Au­gus­tus daar ont­plooi wees.

Hy het ook ver­wys na die ge­weld in Ham­mans­kraal, waar twee le­de van die Rooi­mie­re in die ge­weld dood is.

Ont­sto­ke in­wo­ners het hul­le ver­set toe die Rooi­mie­re hul woon­struk­tu­re ge­du­ren­de uit­set­tings af­ge­breek het.

In K­waMas­hu in K­waZu­luNa­tal is le­de van die o­pen­ba­re­or­de-een­heid ook ont­plooi.

“Erns­ti­ge ge­weld­mis­daad wat tot tal­le sterf­tes ge­lei het, is aan­ge­te­ken. Dié voor­val­le is mis­da­dig so­wel as po­li­ties ge­mo­ti­veerd.”

Ma­se­mo­la sê die po­li­sie is steeds in dié ge­bied ont­plooi.

El­ders in die pro­vin­sie is 18 men­se in heg­te­nis ge­neem in die Est­court-en die Wem­be­zi­ge­bied toe diens­le­we­ring be­to­gings daar uit­ge­breek het.

“Die si­tu­a­sie is tans on­der be­heer.”

Die po­li­sie het agt voor­val­le van o­pen­ba­re ge­weld in Gra­bouw aan­ge­te­ken. Hy sê ge­weld het uit­ge­breek on­der in­wo­ners wat on­ge­luk­kig is oor uit­set­tings en die af­breek van on­wet­ti­ge struk­tu­re.

Vol­gens hom is se­we sa­ke ge­o­pen weens o­pen­ba­re ge­weld en die kwaad­wil­li­ge be­ska­di­ging van ei­en­dom.

“Die mi­nis­ter van o­pen­ba­re wer­ke en mens­li­ke ne­der­set­tings, as­ook die bur­ge­mees­ter en die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der het met die in­wo­ners ver­ga­der. Die si­tu­a­sie is steeds ge­span­ne, maar on­der be­heer.”

By die U­ni­ver­si­teit van Fort Ha­re in die Oos-Kaap is vier voor­val­le van o­pen­ba­re ge­weld aan­ge­te­ken en meer as 100 po­li­sie­le­de is ont­plooi.

“Ná die pro­tes­op­tre­de ten ty­de van die u­ni­ver­si­teit se eeu­fees­vie­ring is klas­se her­vat.”

Fo­to: DEAAN VIVIER

Bo: Uit­ge­bran­de ban­de en klip­pe het gis­ter nog in die stra­te van Ham­mans­kraal ge­lê waar ge­weld­da­di­ge be­to­gings vroe­ër van­dees­week plaas­ge­vind het teen die uit­set­ting van men­se wat on­wet­tig op ’n stuk grond woon.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.