Min dra­ma op MTN se jaar­ver­ga­de­ring

Beeld - - Sake - Niel Jou­bert

Jo­han­nes­burg. – Van die vuur­werk wat som­mi­ge men­se gis­ter op MTN se jaar­ver­ga­de­ring ver­wag het, het da­dels ge­kom.

P­hut­hu­ma Nhle­ko, uit­voe­ren­de voor­sit­ter, het meest­al her­haal wat die maat­skap­py vroe­ër die dag op die JSE se nuus­diens, Sens, be­kend ge­maak het, en daar­na is die al­ge­me­ne en spe­si­a­le be­slui­te son­der veel teen­stand aan­vaar.

Nhle­ko het 2015 as ’n “on­stui­mi­ge” jaar be­skryf, ’n jaar wat al deur men­se in die be­dryf as MTN se an­nus hor­ri­bi­lis be­skryf is.

Hy het her­haal dat die maat­skap­py steeds in ge­sprek­ke ge­wik­kel is met die Ni­ge­rie­se o­wer­heid oor die boe­te in dié land en wag op te­rug­voe­ring. Hy bly op­ti­mis­ties dat ’n op­los­sing “op kort ter­myn” ge­vind kan word, is in die Sens-ver­kla­ring ge­sê. Nhle­ko het eg­ter die mid­dag ge­sê hy “hoop” dat ’n op­los­sing ge­vind sal word en dat die boe­te­dra­ma “in die reg­te rig­ting sal be­weeg”.

Die boe­te in Ni­ge­rië was aan­vank­lik $5,2 mil­jard, maar is la­ter tot $3,9 mil­jard ver­min­der. Die maat­skap­py is be­boet weens 5,1 mil­joen on­ge­re­gis­treer­de in­te­ke­na­re wat hy ver­le­de jaar nie be­tyds af­ge­sny het nie toe die re­gu­la­sies daar­oor van krag ge­word het.

Hy het ver­der ge­sê die soek­tog na ’n nu­we uit­voe­ren­de hoof is “goed on­der­weg” en hy hoop om op die laat­ste teen ein­de Ju­nie ’n aan­kon­di­ging daar­oor te maak.

Nhle­ko, voor­sit­ter van MTN, het in No­vem­ber in­ge­stem om vir ’n mak­si­mum tyd­perk van ses maan­de as uit­voe­ren­de hoof waar te neem ter­wyl ’n op­vol­ger ge­soek word.

Dit het ge­kom na­dat Si­fi­so Da­beng­wa be­dank het weens die Ni­ge­rie­se boe­te­dra­ma.

MTN sê hy ver­wag dat die groep se pres­ta­sie ne­ga­tief ge­raak gaan word deur die swak ma­kro-e­ko­no­mie­se om­ge­wing in sy be­lang­rik­ste mark­te, ver­al Ni­ge­rië en Suid-A­fri­ka, as­ook weens straw­we me­de­din­ging. Die maat­skap­py is eg­ter vol ver­troue oor die lang­ter­myn­voor­uit­sig­te vir lan­de waar­in hy be­dry­wig is.

Nhle­ko wou na­dat al die be­slui­te aan­vaar is die ver­ga­de­ring ver­daag, maar ’n aan­deel­hou­er het ge­vra vir ’n vraa­gen-ant­woord-ses­sie.

Een aan­deel­hou­er wou weet waar­om Nhle­ko en MTN ver­wys na hul ve­le “uit­da­gings” in on­der meer Ni­ge­rië, ter­wyl hy dink hul­le be­doel en moet sê dis “pro­ble­me”. ’n Uit­da­ging is iets wat ’n maat­skap­py wil hê, ter­wyl ’n pro­bleem juis dít is, ’n pro­bleem, het die aan­deel­hou­er ge­sê.

Die maat­skap­py se ver­goe­dings­fi­lo­so­fie en -be­leid is aan­vaar, maar nie voor ie­mand in die ge­hoor wou weet hoe­kom Da­beng­wa so­wat R23,7 mil­joen be­taal is vir sy ver­lies van amp, aan­ge­sien daar ’n $3,9 mil­jard-“al­ba­tros” om die maat­skap­py se nek hang. Dié be­drag het Da­beng­wa se to­ta­le pak­ket vir die 2015-boek­jaar tot R40,6 mil­joen op­ge­stoot.

Nhle­ko het ver­dui­de­lik dat 24% van die R23,7 mil­joen “kon­trak­tu­eel” was en die res (76%) ver­band hou met ’n han­dels­be­per­king vir 30 maan­de.

Die di­rek­sie het ge­meen dis wel­oor­woë in die lig van die feit dat Da­beng­wa in­tie­me ken­nis van die maat­skap­py se be­dry­wig­he­de het en dat hul­le nie wou hê ’n me­de­din­ger moet hom op­raap nie. So­doen­de het hul­le aan­deel­hou­ers se be­lan­ge be­skerm. Nhle­ko het er­ken dat die maat­skap­py “din­ge an­ders kon ge­doen het in re­tro­spek­sie”, maar het by­ge­voeg dat die “kom­plek­si­teit van die si­tu­a­sie nie on­der­be­klem­toon kan word nie”.

Fo­to: NIEL JOU­BERT

MTN se di­rek­sie op die maat­skap­py se jaar­ver­ga­de­ring gis­ter in Jo­han­nes­burg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.