Te­sou­rie in duis­ter oor uit­vloei van geld

Ge­ko­ör­di­neer­de stra­te­gie ont­breek

Beeld - - Sake - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Die te­sou­rie het geen be­nul hoe­veel geld die land on­wet­tig uit­stroom nie om­dat daar nie ’n ge­ko­ör­di­neer­de stra­te­gie daar­teen is nie, sê Is­mail Mo­mo­ni­at, die te­sou­rie se hoof van be­las­ting- en fi­nan­si­ë­le be­leid.

Die te­sou­rie, die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) en die Re­ser­we­bank het gis­ter ’n ge­sa­ment­li­ke sit­ting van die par­le­men­tê­re ko­mi­tees oor fi­nan­sies, han­del en ny­wer­heid en mi­ne­ra­le bron­ne oor die on­wet­ti­ge uit­vloei van geld toe­ge­spreek.

Daar is aan die ko­mi­tees ont­hul dat die Suid-A­fri­kaan­se o­wer­he­de on­der­soek doen na so­wat 1 800 Suid-A­fri­kaan­se in­di­vi­due en en­ti­tei­te wat tot dus­ver by ’n in­ter­na­si­o­na­le net­werk van be­las­ting­ont­dui­king be­trek word.

Die net­werk is ont­hul in die Pa­na­ma-do­ku­men­te. Dit be­hels mil­joe­ne do­ku­men­te met in­lig­ting oor on­der meer be­drog en be­las­ting­ont­dui­king wat uit­ge­lap is.

E­li­jah Ma­zi­bu­ko, hoof van die Re­ser­we­bank se de­par­te­ment fi­nan­si­ë­le waar­ne­ming, het aan die ko­mi­tees ge­sê “ru­weg 1 700 in­di­vi­du­e­le Suid-A­fri­kaan­se na­me, 56 Suid-A­fri­kaan­se tus­sen­gan­gers en 79 oor­se­se en­ti­tei­te wat ban­de met 81 Suid-A­fri­ka­ners het”, kon uit­ge­wys word met die in­lig­ting wat nou be­skik­baar is.

Hy sê die Re­ser­we­bank het ver­skeie maat­re­ëls teen kapitaalvlug in­ge­stel en 145 bank­re­ke­nin­ge met so­wat R307 mil­joen se­dert Ja­nu­a­rie ver­le­de jaar ge­vries.

Vol­gens Mo­mo­ni­at is die te­sou­rie ook be­wus van die ge­rug­te dat geld in vlieg­tuie na buur­lan­de en Du­bai ge­neem is.

“Ons pro­bleem is dat daar geen har­de be­wy­se daar­van is nie.

“Dit sal baie be­hulp­saam wees as men­se vo­ren­dag kan kom met sul­ke be­wy­se.”

Die bes­te ma­nier om die om­vang van kapitaalvlug te be­paal, is be­ter wets­toe­pas­sing, sê hy.

Vol­gens hom moet daar ook be­sluit word of die land wil weet hoe­veel geld on­wet­tig land­uit is óf voor 1994 óf daar­na “om­dat daar met die ge­boor­te van die de­mo­kra­sie baie geld land­uit ge­stuur is”.

Vol­gens hom is daar tans be­ter ko­ör­di­na­sie as voor­heen tus­sen die te­sou­rie en sy a­gent­skap­pe teen on­wet­ti­ge kapitaalvlug.

“Is dit eg­ter goed ge­noeg? Baie meer moet ge­doen word.

“Daar moet ook baie na­vor­sing wees.”

Mo­mo­ni­at sê dit is reeds moei­lik ge­noeg om die stryd teen die on­wet­ti­ge uit­vloei van geld in die te­sou­rie-fa­mi­lie van a­gent­skap­pe te ko­ör­di­neer.

“Dit is selfs baie moei­li­ker om dit te ko­ör­di­neer as daar ver­skil­len­de staats­de­par­te­men­te be­trok­ke is soos wat ver­eis word in die stryd teen die on­wet­ti­ge uit­vloei van geld.

“Daar is dui­de­lik nie die soort ko­ör­di­na­sie in die re­ge­ring wat ver­eis word om hier­die pro­bleem op te los nie.”

Mo­mo­ni­at het die par­le­ment ge­vra om die te­sou­rie by te staan.

Is­mail Mo­mo­ni­at

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.