Werk­loos­heid, s­leg­te skuld sláán Le­wis se sy­fers

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

Die meu­bel­han­de­laar Le­wis se be­dryfs­wins het met 25% ge­tui­mel in die jaar tot ein­de Maart na­dat s­leg­te skuld on­der sy klan­te toe­ge­neem het en hy sy voor­sie­ning vir af­skry­wings moes ver­hoog.

Jo­han Ens­lin, uit­voe­ren­de hoof, sê die swak e­ko­no­mie­se toe­stan­de en die droog­te het sy tol ge­ëis. Boon­op is die Na­si­o­na­le K­re­die­tre­gu­leer­der se nu­we re­gu­la­sies oor be­kos­tig­baar­heids­toet­se baie ne­ga­tief vir die meu­bel­han­de­laar.

Sy in­kom­ste het met net 2,2% tot R5,7 mil­jard ge­styg.

Die be­kos­tig­baar­heids­toet­se ver­eis on­der meer dat klan­te hul laas­te drie maan­de se bank­sta­te of be­ta­lings­be­wy­se moet ver­skaf om in aan­mer­king te kom vir kre­diet. Baie van sy klan­te in die la­er- tot mid­del­in­kom­ste­mark het nie bank­re­ke­nin­ge nie of nie al hul in­kom­ste vloei deur hul bank­re­ke­nin­ge nie.

As ge­volg van die nu­we re­gu­la­sies het sy kre­diet­ver­ko­pe in die twee­de helf­te van die jaar met 10% ge­daal, wat tot 4,5% la­er kre­diet­ver­ko­pe in die he­le boek­jaar ge­lei het.

Kre­diet is ’n be­lang­ri­ke deel van Le­wis se be­dry­wig­he­de. Min­der as die helf­te van sy to­ta­le in­kom­ste kom uit die meu­bels wat hy ver­koop. Die res is ren­te op le­nings en in­kom­ste uit ver­se­ke­ring.

Die sty­ging in s­leg­te skuld en voor­sie­ning vir af­skry­wings is daar­aan toe­ge­skryf dat meer men­se son­der werk sit.

Die rand­waar­de van die ei­se vir werk­loos­heids­ver­se­ke­ring het op ’n jaar­grond­slag met 29% ge­styg. “Dit il­lus­treer die ma­te van druk,” sê Ens­lin.

Le­wis se klan­te word ook erg ge­raak deur sty­gen­de voed­sel­pry­se. “Dit neem ’n groot per­sen­ta­sie van ons tei­ken­mark se be­stee­ba­re in­kom­ste uit sir­ku­la- sie en dit raak al hoe moei­li­ker vir hul­le om die vol­le paai­e­ment (op hul skuld) te be­taal.”

Die ho­ër s­leg­te skuld en af­skry­wings het sy de­bi­teu­re­kos­te met 17% ver­hoog van R858 mil­joen tot meer as R1 mil­jard. Dit sluit in die voor­sie­ning vir af­skry­wings wat met 45% tot R239 mil­joen ge­styg het.

Hy glo nie die si­tu­a­sie gaan op kort ter­myn ver­be­ter nie.

Ens­lin glo Le­wis se sa­ke­mo­del hou hom “staan­de deur die s­torm” wat in die meu­bel­be­dryf woed.

Le­wis se groot me­de­din­ger, El­le­ri­ne Hol­dings, het reeds on­der­ge­gaan en JD Group het so- wat 265 win­kels – groot­liks Jos­hua Doo­re- en Rus­sels-tak­ke – in die laas­te kwar­taal van sy boek­jaar ge­sluit. Die ag­gres­sie­we uit­ver­ko­pings wat JD Group ge­hou het om van sy voor­raad in dié win­kels ont­slae te raak – in som­mi­ge ge­val­le teen tot 60%-af­slag – het ook Le­wis se verkope ne­ga­tief ge­raak.

Le­wis se be­dryfs­kos­te het met 12% ge­styg weens die in­te­gra­sie­kos­te van die Be­a­res-ket­ting­win­kels, wat van El­le­ri­ne Hol­dings ge­koop is. Uit­ge­sluit Be­a­res se in­te­gra­sie­kos­te is Le­wis se be­dryfs­kos­te goed in toom ge­hou en het dit met net 4,7% ge­styg.

“Dit is so dat om­stan­dig­he­de moei­lik is en dat ons om ver­skeie re­des min­der wins ge­skep het. Maar ons ba­lans­staat is kern­ge­sond, ons het lae skuld­vlak­ke en is in die po­si­sie om uit só ’n tyd­perk te kom en ons di­vi­dend te hand­haaf.”

Sy di­vi­dend is on­ver­an­derd op 517c per aan­deel ge­laat.

Sy aan­deel­prys het gis­ter 2,4% ho­ër ge­sluit op R49,36. Dit is heel­wat la­er as sy al­ge­he­le hoog­te­punt van bo R90 net voor die nuus be­kend ge­word het dat die Na­si­o­na­le K­re­die­tre­gu­leer­der Le­wis gaan ver­volg weens be­weer­de oor­tre­dings van die Na­si­o­na­le K­re­diet­wet.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.