S­tan­dard Bank­be­drog: Da­ta dalk uit­ge­lek

Beeld - - Sake -

Die Ja­pan­se po­li­sie on­der­soek die moont­lik­heid dat hoogs ver­trou­li­ke in­lig­ting oor S­tan­dard Bank se kre­diet­kaart­hou­ers uit­ge­lek is, of deur ku­ber­kra­kers be­kom is vir die be­drog­spul wat die bank so­wat R300 mil­joen ge­kos het.

Die ver­moe­de be­staan dat dit die werk van ’n in­ter­na­si­o­na­le mis­daad­sin­di­kaat kan wees wat dié soort be­drog tot ’n kuns ver­fyn het.

Die groot­ste koe­rant in Ja­pan, Yo­mi­u­ri S­him­bun, be­rig die be­drog was vol­gens po­li­sie­bron­ne ’n fyn ge­or­kes­treer­de skelm­streek waar­by meer as 100 men­se be­trok­ke was.

Ver­vals­te kre­diet­kaar­te is ge­bruik om geld by kits­ban­ke in To­kio en 16 om­lig­gen­de voor­ste­de te ont­trek.

Die kre­diet­kaar­te is ver­vals met in­lig­ting wat ver­moe­de­lik uit­ge­lek of deur ku­ber­kra­kers be­kom is.

Vol­gens die koe­rant se bron­ne is die kits­ban­ke wat ge­tei­ken is in To­kio, Ka­na­ga­wa, Ai­chi, O­sa­ka, Fu­ku­o­ka en an­der ge­bie­de.

Geld is tus­sen 05:00 en 08:00 die og­gend op Son­dag 15 Mei met die ver­vals­te kaar­te ge­trek.

In elk van die meer as 14 000 tran­sak­sies is 100 000 jen ont­trek – die mak­si­mum wat by kits­ban­ke in Ja­pan ont­trek kan word.

Die be­drog het aan die lig ge­kom na­dat ’n bank wat van die kits­ban­ke ge­ïn­stal­leer het, die vreem­de ont­trek­kings ge­rap­por­teer het.

Die tran­sak­sies dui daar­op dat da­ta wat ver­band hou met 1 600 S­tan­dard Bank-kre­diet­kaar­te ge­bruik is vir die ver­val­sing van die kaar­te.

“Dit is hoogs waar­skyn­lik dat die ver­dag­tes die kon­tant-ont-trek­kings­ge­rief van die kaar­te mis­bruik het deur kaar­te met ge­steel­de da­ta te ver­vals.”

Die plaas­li­ke po­li­sie glo die geld is in Ja­pan ont­trek so­dat die mis­daad nie so vin­nig aan die lig kom nie. Die sin­di­kaat­le­de het waar­skyn­lik ook voort­du­rend met me­kaar ge­kom­mu­ni­keer.

Die on­der­soek fo­kus op beeld­ma­te­ri­aal van ver­dag­tes wat deur vei­lig­heids­ka­me­ras by die kits­ban­ke op­ge­neem is.

Die Ja­pan­se po­li­sie wil in sa­me­wer­king met die Suid-A­fri­kaan­se po­li­sie pro­beer vas­stel hoe die da­ta be­kom is.

Soort­ge­ly­ke voor­val­le in an­der lan­de dui daar­op dat dit die werk van ’n in­ter­na­si­o­na­le mis­daad­sin­di­kaat kan wees.

S­tan­dard Bank het Maan­dag be­ves­tig dat hy die slag­of­fer van be­drog was, maar wou wei­nig ver­de­re be­son­der­he­de be­kend maak.

Vol­gens die bank het sy kli­ën­te geen fi­nan­si­ë­le ver­lie­se ge­ly nie.

Die bank self kan eg­ter met so­wat R300 mil­joen se ge­bak­te pe­re sit, ten­sy van die geld her­win word.

Die Suid-A­fri­kaan­se Re­ser­we­bank het Dins­dag na aan­lei­ding van die be­drog­spul ge­sê hy gaan druk uit­oe­fen op plaas­li­ke ban­ke om hul aan­lyn se­ku­ri­teits­maat­re­ëls te ver­be­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.