O­pe­nings­kos­te van Do­mi­no’s ruk Tas­te­sy­fers

Beeld - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams

Tas­te Hol­dings se aan­deel­prys het gis­ter met meer as 6% ge­daal na­dat die ei­e­naar van Do­mi­no’s Piz­za en S­tar­bucks in Suid-A­fri­ka sy jaar­sy­fers be­kend ge­maak het. Dit het la­ter kop op­ge­tel en uit­ein­de­lik 2% la­er op R2,40 ge­sluit.

Daar was ’n skerp da­ling in die groep se we­sens­ver­dien­ste van 16c tot 1,5c per aan­deel in die boek­jaar tot ein­de Fe­bru­a­rie. Car­lo Gon­za­ga, uit­voe­ren­de hoof van T as­te Hol­ding s, sê hul­le het dalk te vin­nig die maat­skap­py be­stuur de tak­ke van Do­mi­no’ s uit­ge­brei, maar dit was die “ge­leent­heid van ’n leef­tyd” om twee sul­ke in­ter­na­si­o­na­le han­dels­na­me soos Do­mi­no’s en S­tar­bucks in een jaar te ves­tig.

T as­te het ook die hoen­der-braai­re­stau­rant Ze­bro’s ge­koop om saam met The Fish & C­hip Co. die la­er­in­kom­ste­mark te be­dien, en het die ju­we­liers­groep Art­hur Ka­p­lan in 2014 oor­ge­neem.

Hoe­wel die groep se om­set die af­ge­lo­pe boek­jaar met 41% ge­styg en vir die eer­ste keer die mil­jard­rand-merk be­reik het op R1,01 mil­jard, het die ver­dien­ste voor ren­te, be­las­ting, de­pre­si­a­sie en af­skry­wing van R73,1 mil­joen tot R47,2 mil­joen ge­krimp.

Tas­te Hol­dings het ’n ver­lies van R74,1 mil­joen in die tyd­perk ge­ly, teen­oor ’n wins van R16,149 mil­joen ’n jaar ge­le­de. Dit sluit eg­ter al die een­ma­li­ge kos­te en an­der kos­tes in wat ver­band hou met die snel­le uit­brei­ding van Do­mi­no’s en die ves­ti­ging van S­tar­bucks.

Die to­ta­le kos­te vir die ves­ti­ging van Do­mi­no’s be­loop R62,678 mil­joen, en die S­tar­bucks-kos­te R8,334 mil­joen.

Gon­za­ga meen die les­se ge­leer uit die af­ge­lo­pe twee jaar se snel­le uit­brei­ding, wys in die kort­ter­myn ver­dien­ste, maar met die lang­ter­myn aan­dry­wers van ver­dien­ste nou ge­ves­tig, “be­tree die groep nou ’n fa­se van in­waart­se fo­kus om die waar­de in dié ge­leent­he­de te ont­sluit”.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.