Groei­en­de vraag in SA ver­wag

Le­wer sy eer­ste re­sul­ta­te in pond

Beeld - - Sake Nuus - Nel­lie Brand­Jon­ker

Kaap­stad. – Me­die­se fond­se stag­neer dalk in Suid-A­fri­ka, maar weens die druk op staats­hos­pi­ta­le ver­wag Me­di­cli­nic dat die vraag na pri­va­te ge­sond­heid­sorg gaan bly toe­neem, het Da­nie Mein­tjes, uit­voe­ren­de hoof, aan be­leg­gers in Lon­den ge­sê.

Me­di­cli­nic se in­kom­ste uit SuidA­fri­ka het in die boek­jaar tot ein­de Maart met 9% tot R13,4 mil­jard ge­styg.

Die maat­skap­py het gis­ter vir die eer­ste keer ’n aan­bie­ding in Lon­den ge­doen na­dat sy hoof­no­te­ring na die beurs daar ver­skuif het.

Me­di­cli­nic se re­sul­ta­te word ook nou in B­rit­se pond ge­rap­por­teer.

Mein­tjes sê die boek­jaar was een van die be­lang­rik­ste in sy ge­skie­de­nis van drie de­ka­des.

In die boek­jaar het Me­di­cli­nic en die Al Noor-hos­pi­taal­groep van die Ver­e­nig­de Ara­bie­se E­mi­ra­te (VAE) saam­ge­smelt. Dit het ge­lei tot die nu­we Me­di­cli­nic se hoof­no­te­ring in Lon­den. Die maat­skap­py is nou een van die 100 groot­ste maat­skap­pye op grond van mark­waar­de op die Lon­den­se beurs.

Suid-A­fri­ka dra net meer as 30% by tot die gro­ter groep se in­kom­ste en be­dryfs­wins. Sy be­dryfs­wins uit die 52 hos­pi­ta­le in Suid-A­fri­ka het met 10% tot R2,4 mil­jard ge­styg. Die ge­tal men­se wat hier in hos­pi­ta­le op­ge­neem is, het met 1% tot 575 000 toe­ge­neem.

Die to­ta­le ge­tal dae wat pa­si­ën­te in hos­pi­ta­le was, het met 3% tot 1,95 mil­joen toe­ge­neem.

Dit dui aan dat pa­si­ën­te lan­ger in die hos­pi­taal ge­bly het as in die vo- ri­ge boek­jaar.

Sy in­kom­ste per dag wat ’n pa­si­ënt in die hos­pi­taal deur­ge­bring het, het met 6,3% ge­styg.

’n Ont­le­der wou op die aan­bie­ding weet of Me­di­cli­nic nie be­sorg is oor die baie bed­dens wat jaar­liks deur hos­pi­taal­groe­pe in Suid-A­fri­ka by­ge­voeg word ge­ge­we die sta­tie­se poel le­de van me­die­se fond­se nie.

Mein­tjes glo eg­ter weens die druk op staats­hos­pi­ta­le sal die vraag na pri­va­te sorg bly toe­neem.

Vol­gens hom is daar ook spra­ke daar­van dat die staat in die toe­koms van die pri­va­te sek­tor se diens­te ge­bruik gaan maak, soos el­ders ter wê­reld ge­sien word.

Hy sê hul­le is se­lek­tief oor waar hos­pi­ta­le ge­o­pen word en daar is steeds p­lek­ke in die land waar die vraag groot is.

Om­dat werk­skep­ping in SuidA­fri­ka nie toe­neem nie, groei me- die­se fond­se se le­de­tal­le nie. Nog­tans neem be­staan­de le­de se vraag na ge­sond­heids­diens­te toe om­dat dié le­de ou­er word en hos­pi­ta­le dus meer be­soek, sê hy.

Me­di­cli­nic het ver­le­de jaar ge­sê hy kyk na ge­leent­he­de in dag­hos­pi­ta­le en gees­tes­ge­sond­heids­kli­nie­ke.

Sy eer­ste dag­kli­nie­ke is ver­le­de jaar in Dur­ban­vil­le en in Lim­po­po ge­o­pen.

Sy bed­dens het in die jaar met 132 tot 8 017 toe­ge­neem na­dat pro­jek­te ook by Me­di­cli­nic Vic­to­ria, Ca­pe Ga­te en Ga­riep vol­tooi is. In die ko­men­de jaar gaan nog 97 bed­dens by sy hos­pi­ta­le ge­voeg word.

Die groep wag nog op goed­keu­ring van die Me­de­din­gings­kom­mis­sie vir ’n be­he­ren­de be­lang wat hy in die gees­tes­ge­sond­heids­hos­pi­taal Mt­losa­na Me­di­cal He­alth Ser­vi­ces in K­lerks­dorp ge­koop het. Dié hos­pi­taal het 256 bed­dens.

Fo­to: NATALIE GABRIELS

’n Ar­gief­fo­to van ’n plas­tie­se chi­rurg be­sig met ’n bors­re­kon­struk­sie in Me­di­cli­nic se Lou­is Lei­poldt­hos­pi­taal in Kaap­stad.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.