Pi­vo­tal se ri­si­ko­be­stuur sorg vir blink re­sul­ta­te

Beeld - - Sake Nuus - Da­vid van Rooy­en

Die hui­di­ge e­ko­no­mie­se en po­li­tie­ke on­se­ker­heid, met in­be­grip daar­van dat Suid-A­fri­ka se kre­diet­gra­de­ring ver­laag kan word, hou be­dui­den­de ri­si­ko’s vir ei­en­doms­ont­wik­ke­laars is.

Dit was die waar­sku­wing van Jackie van Nie­kerk, uit­voe­ren­de hoof van die Pi­vo­tal-ei­en­doms­fonds, wat gis­ter uit­mun­ten­de re­sul­ta­te vir die boek­jaar tot ein­de Fe­bru­a­rie aan­ge­kon­dig het.

Pi­vo­tal is ’n ont­wik­ke­lings­fonds wie se man­daat dit is om ka­pi­taal­waar­de vir aan­deel­hou­ers te ont­sluit, maar Van Nie­kerk sê die ri­si­ko’s van nu­we ont­wik­ke­lings sal in die toe­koms baie deeg­lik ont­leed moet word. Die fonds het reeds die rug ge­keer op pro­jek­te waar die ri­si­ko nie meer aan­vaar­baar was nie, want ka­pi­taal raak baie skaars en moet tot el­ke prys be­waar word.

Die groep, wat steeds met ’n in­druk­wek­ken­de ge­tal ont­wik­ke­lings be­sig is, het eg­ter ’n stra­te­gie ont­wik­kel waar­vol­gens die ri­si­ko’s vir be­leg­gers be­dui­dend ver­min­der word.

Een hier­van is om ont­wik­ke­lings­ri­si­ko’s te ver­min­der deur be­skik­ba­re ruim­te in nu­we ont­wik­ke­lings ak­tief voor­af te ver­huur, oor­een­koms­te met kon­struk­sie­maat­skap­pye te sluit wat Pi­vo­tal teen skom­me­lin­ge in die wis­sel­koers be­skerm, die kos­te van fi­nan­sie­ring te ver­skans en die groep se in­kom­ste­ge­wen­de ei­en­dom­me so te be­stuur dat kon­tant­vloei vir nu­we ont­wik­ke­lings be­skerm word.

Pi­vo­tal keer nie die in­kom­ste uit sy ei­en­dom­spor­te­feul­je aan sy aan­deel­hou­ers uit nie, maar her­be­lê dit in nu­we ont­wik­ke­lings met die doel om ka­pi­taal­waar­de vir sy aan­deel­hou­ers te ont­sluit.

Die groep se pres­ta­sie word dus be­oor­deel op grond van die ba­te­waar­de per aan­deel, wat in die 12 maan­de tot ein­de Fe­bru­a­rie met ’n in­druk­wek­ken­de 23,9% van R18,40 tot R22,80 per aan­deel toe­ge­neem het.

Die waar­de van die groep se di­rek­te ei­en­dom het aan die ein­de van die boek­jaar R11,3 mil­jard be­loop. Dit is groot­liks te dan­ke aan ’n skerp toe­na­me van 225% tot R2,048 mil­jard in die waar­de van die be­leg­gings­ei­en­dom wat tans on­der kon­struk­sie is.

In die boek­jaar het die groep ook grond vir nu­we ont­wik­ke­lings ter waar­de van R249 mil­joen be­kom.

Die nu­we ont­wik­ke­lings, wat on­der meer die Lof­tus Park-kom­pleks regs langs Lof­tus Vers­feld in P­re­to­ria, die Em­pi­re Hill-kan­toor­ont­wik­ke­ling in Jo­han­nes­burg, die Ky­a­la­mi Cor­ner­win­kel­sen­trum en die Won­der­boom Juncti­on-kom­pleks in P­re­to­ria in­sluit, word met skuld en die in­kom­ste uit die ver­hu­rings­ei­en­dom ge­fi­nan­sier.

Die groep se be­dry­wig­he­de is eg­ter nie net op nu­we pro­jek­te ge­rig nie, maar ook op die be­stuur van die in­kom­ste­ge­wen­de por­te­feul­je wat 74% van die por­te­feul­je ver­teen­woor­dig. Die in­kom­ste uit die be­dry­wig­he­de het in die ver­slag­tyd­perk met 69% teen­oor die vo­ri­ge boek­jaar ge­styg, wat be­te­ken dat die be­dryfs­wins met 63% van R363,2 mil­joen tot R591 mil­joen ge­styg het. Na­dat vir fi­nan­sie­rings­kos­te van R382 mil­joen voor­sie­ning ge­maak is, was R208 mil­joen be­skik­baar om weer in die por­te­feul­je te be­lê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.