Oor­een­koms be­reik oor Li­ly­myn se af­leg­gings­pak­ket­te

Beeld - - Sake Nuus -

Die vak­bond So­li­da­ri­teit het ná ’n week se on­der­han­de­lings ’n oor­een­koms met die sa­ke­red­dings­prak­ti­syn be­reik oor die af­leg­gings­pak­ket­te vir Li­ly­myn-wer­kers wat daar­voor aan­soek doen.

Vol­gens Gi­de­on du P­les­sis, hoof­se­kre­ta­ris van So­li­da­ri­teit, be­hels die oor­een­koms dat wer­kers se sa­la­ris vir A­pril en Mei be­taal sal word – so gou as moont­lik, maar nie la­ter as 30 Ju­nie 2016 nie.

Wer­kers wat ty­dens die myn­on­ge­luk in Fe­bru­a­rie by dié myn op Bar­ber­ton, M­pu­ma­lan­ga, on­der­gronds vas­ge­keer was, sal boon­op teen 30 Ju­lie ’n wel­wil­lend­heids­be­ta­ling van R50 000 ont­vang.

Vol­gens Du P­les­sis word R32 mil­joen be­no­dig om die wer­kers se uit­staan­de ver­goe­ding van Fe­bru­a­rie 2016 tot ein­de Mei 2016 te be­taal.

“Hoe­wel die oor­een­koms kort­ter­myn­ver­lig­ting kan bring vir die wer­kers wat daar­voor aan­soek doen, kan die ar­moe­de waar­in die wer­kers reeds ge­dom­pel is ver­der ver­er­ger in­dien fi­nan­sie­ring nie drin­gend ge­vind word om die pak­ket­te en al­le uit­staan­de sa­la­ris­se van die wer­kers te be­taal nie,” waar­sku Du P­les­sis.

“Die na­ge­noeg 180 kre­di­teu­re van die be­le­ër­de myn­maat­skap­py het ook van­mid­dag ten guns­te van die sa­ke­red­dings­prak­ti­syn se sa­ke­plan ge­stem. Vol­gens die plan is na­ge­noeg R200 mil­joen no­dig om die myn teen Ju­nie 2017 weer in pro­duk­sie te kry,” sê Du P­les­sis.

“Vol­gens die sa­ke­plan sal die wer­kers 100% van al­le uit­staan­de geld ont­vang en die kre­di­teu­re sal 30c uit die rand ont­vang. Be­ta­ling be­hoort teen ein­de Mei 2017 te ge­skied,” sê Du P­les­sis.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.