Hou maar aan won­der

B­rie­we

Beeld - - Kommentaar - Ja­c­ques Tal­jaard van Bloem­fon­tein skryf:

Ek ver­wys na Ahmed Kathra­da se ar­ti­kel “As ras­sis­me aan­hou prut” ( Beeld, 24 Mei).

Mnr. Kathra­da, u het 1 300 woor­de ge­bruik. Ek pro­beer kort­liks om in 300 woor­de be­paal­de teen­ar­gu­men­te vir u een­sy­di­ge ar­gu­men­te toe te lig:

Eer­stens: U ver­meld spe­si­fie­ke ge­wraak­te woor­de of uit­druk­kings wat kwet­send van aard is. Ek ver­wys na uit­spra­ke in die #FeesMust­Fall-o­proer en in die be­to­gings op kam­pus­se van­jaar.

Hier­die uit­spra­ke is ge­maak deur oor­we­gend swart stu­den­te­lei­ers. Is hul uit­spra­ke ook by­dra­end daar­toe dat ras­sis­me prut? Het dit die tem­pe­ra­tuur op­ge­jaag?

T­wee­dens: U ver­meld voor­beel­de van uit­spra­ke in die so­si­a­le me­dia wat daar­toe by­dra dat ras­sis­me aan­hou prut. Wat van die na­graad­se stu­dent N­to­ko­zo Q­wa­be se ras­sis­tie­se waar­voor hy sy vriend la­ter ge­bla­meer het?

Moes mnr. Q­wa­be nie sy op­voe­ding ge­bruik het om die po­la­ri­se­ren­de ge- drag van dié vriend te stop nie?

Der­dens: U ver­meld dat ons 22 jaar in die nu­we so­ge­naam­de de­mo­kra­sie is.

Aan die voor­aand van die mu­ni­si­pa­le ver­kie­sing wat in Au­gus­tus plaas­vind, dryf die ANC ’n ver­skerp­te, ras­ge­dre­we ver­kie­sings­veld­tog.

Hoe­veel dra dit by tot die ver­hit­ting van prut­sta­tus tot moont­li­ke kook­punt?

Dit is dui­de­lik dat daar nie eens krum­mels oor­ge­bly het van die ver­soe­nen­de be­na­de­ring van die vroeë de­mo­kra­sie nie. Be­hoe­de ons wan­neer die de­mo­kra­sie 50 jaar oud word . . .

Vier­dens: U ver­wys na “wil­de ver­al­ge­me­nings dat al­le wit­tes ras­sis­te is”. Kyk ons na die uit­spra­ke van ge­meen­skaps­lei­ers, stu­den­te­lei­ers, lei­ers van ver­skeie po­li­tie­ke be­we­gings en gees­te­li­ke lei­ers soos in die me­dia ge­rap­por­teer, dan won­der ’n mens hoe­veel ras­sis­me on­der die breë swart ge­meen­skap aan­ge­hits en tot kook­punt ge­bring word.

U en ek sal maar aan­hou om te won­der, nè?

Ahmed Kathra­da

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.