Uit die Woord

Beeld - - Middleblad -

Toe sê A­bram: “He­re my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kin­der­loos sterf ... ’n Slaaf uit my huis sal my erf­ge­naam wees.” Maar die woord van die He­re het tot A­bram ge­kom: “Daar­die een sal nie jou erf­ge­naam wees nie. Een wat jou eie na­saat is, hy sal jou erf­ge­naam wees.” Toe het die He­re vir A­bram bui­ten­toe laat gaan en vir hom ge­sê: “Kyk op na die he­mel en tel die ster­re as jy kan.” Ver­der sê die He­re vir hom: “So baie sal jou na­ge­slag wees.” A­bram het toe in die He­re ge­glo, en die He­re het dit goed­ge­vind dat A­bram so vol­gens die wil van die He­re ge­han­del het. – Gen. 15:2-6

Zak Hen­drikz, of­te­wel E­ben in Bin­ne­lan­ders

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.