Mats­hi­ki­za wys haar slag met ryk stem

Beeld - - Kuns -

Pu­me­za Mats­hi­ki­za is in La­dy F­re­re in die Oos-Kaap ge­bo­re en het on­der meer in Ny­an­ga in die Kaap groot­ge­word.

As kind is daar reeds iets baie bui­ten­ge­woon in haar stem ont­dek.

Ons kan die go­de daar­voor dank, want son­der dié dui­de­li­ke te­kens sou sy bes moont­lik ’n an­der loop­baan ge­kies het.

As cum lau­de-stu­dent van prof. Vi­r­gi­nia Da­vids aan die Mu­siek­skool van die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad en met ’n drie­jaar- na­graad­se beurs aan die Roy­al Col­le­ge of Mu­sic in Lon­den, het die o­pe­ra­wê­reld vir dié vrou met die we­li­ge bos ha­re ge­wink: Co­vent Gar­den, S­tutt­gart en an­der.

In 2010 was sy die wen­ner van die Ve­ro­ni­ca Dun­ne In­ter­na­si­o­na­le Sang­kom­pe­ti­sie in Du­blin.

’n O­pe­nings­op­tre­de met die mees on­lang­se S­ta­te­bond­spe­le en haar deel­na­me aan die hu­we­lik­se­re­mo­nie van Prins Al­bert II van Mo­na­co en C­har­le­ne Witt­stock, het by­ge­dra dat mil­jar­de men­se wê­reld­wyd haar op te­le­vi­sie ge­sien het.

Die er­va­ring van die stem, of dit nou in die o­pe­ra­huis is of op haar jong­ste CD, ge­ti­teld A­ri­as, weer­spie­ël die ma­gie­se ver­ruk­king met haar in­stru­ment en wat sy teg­nies en ver­al ook met haar wye in­tu­ï­sie be­tref­fen­de in­ter­pre­ta­sie en uit­ein­de­lik ook ver­tol­king daar­mee doen.

Mats­hi­ki­za se de­buut-CD, Voi­ce of Ho­pe, was meer van ’n mu­si­ka­le self­por­tret, met ’n sterk tra­di­si­o­ne­le in­heem­se re­per­to­ri­um, lie­de­re van on­der an­de­re Mi­ri­am Ma­ke­ba en Ke­vin Vo­lans en ook be­ken­de o­pe­ra-a­ri­as.

Met A­ri­as strek sy die net wy­er met o­pe­ra, die kuns­lied en selfs ’n volks­ge­rig­te snit soos “La Pa­lo­ma”.

Luis­ter na die drie a­ri­as waar­mee die CD o­pen – uit La Bo­hè­me en Su­or An­ge­li­ca (Puc­ci­ni) en La Wal­ly (Ca­ta­la­ni) – om pre­sies te weet waar­om so­veel oor­se­se ge­ho­re dié stem se lof be­sing en dit al selfs al as ’n “o­pen­ba­ring” be­skryf het.

Haar so­praan­tim­bre en -ka­rak­ter be­sit reeds in­di­vi­du­e­le ken­mer­ke: soe­pel, be­weeg­lik, kern­ag­tig ge­fo­kus, ge­mak­lik in die hoog­te, maar ook met ’n die­per kwa­li­teit wat by­kans mez­zo­ken­mer­ke na vo­re bring. Ook in die a­ri­as van D­vorák (“Lied aan die maan” uit Ru­sal­ka), Ra­vel se “Oh! la pi­toy­a­ble a­ven­tu­re!” uit L’heu­re es­pag­no­le en Pur­cell se “W­hen I am laid in e­arth” uit Di­do & Ae­ne­as, om net en­ke­les te noem, toon elk­een ’n vol­ko­me ar­tis­tie­ke in­le­wing ten op­sig­te van spe­si­fie­ke sti­lis­tie­se ei­se.

Mats­hi­ki­za sing in vyf ta­le op dié uit­rei­king en haar dik­sie is soms o­pen­ba­rend hel­der, maar in Frans en S­paans iet­wat min­der so.

Die Deen­se or­kes on­der To­bi­as Ring­borg on­der­steun Mats­hi­ki­za deur­gaans met i­di­o­ma­tie­se spel. ) – Pu­me­za Mats­hi­ki­za. A­ri­as en lie­de­re van Puc­ci­ni, Ca­ta­la­ni, D­vorák, Ra­vel, Yra­dier, Mont­sal­vat­ge, Tos­ti, Fauré, Hahn, Sar­ti, Mo­zart, Gluck en Pur­cell. Pu­me­za Mats­hi­ki­za, so­praan / Aar­hus Sim­fo­nie­or­kes / To­bi­as Ring­borg. Dec­ca 478 8964.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.