Lang­pad­ry­er kan steeds haas­tig raak

Beeld - - Motors - Prys: R243 900

Du­ca­ti sê die X in XDi­a­vel be­te­ken nie jy is by ’n mid­del­ja­re­kruis­pad in jou le­we nie. Daar­die X dui eer­der op die dub­bel­doel­aard van die groot fiets: reg vir toer én sport­ry.

Die XDi­a­vel is vroe­ër van­jaar in Suid-A­fri­ka be­kend ge­stel. Vol­gens dié I­ta­li­aan­se groep is hy net reg vir ons ry­toe­stan­de.

Klas­sie­ke Du­ca­ti’s is be­kend om hul spor­tie­we, haas­ti­ge aard (en ken­mer­ken­de diep en­jin­klank). Maar dié nu­we Du­ca­ti bring ook ’n rus­ti­ger kant van die maat­skap­py na vo­re.

Vol­gens Du­ca­ti wil hy met die nu­we mo­del die toer­fiets­mark be­tree, maar nie net heel­te­mal af­stand doen van sy sport­fiets­ge­ne nie. K­lim jy op hom, moet jy steeds voel dit is ’n haas­ti­ge I­ta­li­a­ner dié.

’n Paar kom­pro­mieë is dus tus­sen die twee vel­de aan­ge­gaan om jou dub­bel be­voor­reg te maak.

So is die sit­po­si­sie meer reg­op en die hand­vat­sel lek­ker hoog. Maar die Mul­tis­tra­da se 1 200 cc-en­jin is nou ’n bie­tjie wy­er ge­boor om hom ’n gro­ter slag­vo­lu­me van 1 262 cc te bied – steeds met die twee si­lin­ders in ’n voor­oor­ge­leun­de V ge­mon­teer.

Die bre­ër sui­ers sorg vir meer wring­krag vroeg in el­ke rat, ter­wyl Du­ca­ti die rooi lyn veel la­er ge­maak het as in tra­di­si­o­ne­le Du­ca­ti’s.

Die groep sê reeds teen 2 000 om­wen­te­lin­ge het jy die mees­te van die krag on­der jou reg­ter­hand, en teen 5 000 om­wen­te­lin­ge is ál die per­de on­der die teu­els aan die ga­lop.

Maar Du­ca­ti was ook slim­mer as om net ’n gro­ter en­jin in te pas. Daar is ’n rits aan­boor­dop­sies om jou fiets na jou smaak in te rig voor­dat jy weg­trek (of ter­wyl jy ry).

By­voor­beeld, daar is drie rit­mo­dus­se: Sport, Ur­ban en Tour- ing. Soos te ver­wag­te bied Sport jou ál die per­de on­der die reg­ter­vuis, die min­ste in­gry­ping deur die ABS-rem­stel­sel en ’n sen­si­tie­we ver­snel­ler­o­pe­ning. In Tou­ring is die ver­snel­ler baie meer ge­ma­tig in sy re­ak­sie, ter­wyl in Ur­ban die vas­trap­be­heer op vol­le waak­saam­heid is om wiel­tol hok te slaan.

Hier­be­ne­wens kan jy die hand­vat­sel se hoog­te ver­stel, die saal­hoog­te aan­pas en selfs die trap­plan­ke waar­op jou voe­te rus met ’n sen­ti­me­ter of twee vo­ren­toe of ag­ter­toe skuif.

Dit al­les word ge­bied om jou so ge­mak­lik moont­lik op die saal te kry. Du­ca­ti sê hy weet jy ry nie nood­wen­dig heel­dag net op die oop pad waar jy die reg­op po­si­sie wil hê nie. Soms kom jy in die stad aan waar jy meer spor­tief tus­sen die voer­tuie en van ver­keers­lig na ver­keers­lig wil blits. Daar­om kry jy al die keu­ses.

An­der teg­no-speel­goed wat die fiets bied, is spoed­be­heer en ’n ABS-rem­stel­sel wat slim­mer werk wan­neer jy om ’n draai hard op die rem staan.

Die rat­kas is ’n ses­gang- se­kwen­si­ë­le stel­sel, maar in­te­res­sant ge­noeg be­nut die fiets ’n band en nie ’n ket­ting nie as sy aan­dryf­mid­del na die ag­ter­wiel. Du­ca­ti sê dit is om ’n sag­ter wer­king te bied en dit het ’n lan­ger rak­leef­tyd.

Die in­stru­men­te is di­gi­taal. Die voor­koms en die ag­ter­grond wis­sel na ge­lang van die rit­mo­dus wat jy kies.

Die fiets s­ka­kel van­self die a­larm af wan­neer jy na­by hom kom, waar­na jy net die aan­sit­ter­knop hoef te druk om die en­jin aan die gang te kry.

Die groot Du­ca­ti is dalk nie be­kend as die eer­ste­keu­se-toer­fiets in ons mark nie, maar hy maak be­slis vi­su­eel ’n im­pak.

Du­ca­ti se fris XDi­a­vel is sy in­ter­pre­ta­sie van ’n tra­di­si­o­ne­le toer­fiets. Al is hy ’n lang­pad­fiets, lyk hy spor­tief.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.