Hou Red Bull dop in Mo­na­co

Beeld - - Motors - Hen­drik Ver­woerd

Son­dag se Grand P­rix in Mo­na­co gaan die eer­ste ren van die hui­di­ge sei­soen wees waar­in en­jin­krag nie die deur­slag­ge­wen­de fak­tor gaan wees nie. Dank­sy die aard van die baan gaan ja­ers se pres­ta­sie eer­der deur die ei­en­skap­pe van hul on­der­stel be­paal word. Dít kan dalk ’n paar ver­ras­sings op­le­wer.

Die baan deur die stra­te van Mon­te Car­lo is die kort­ste van die he­le sei­soen – slegs 3,337 km – en be­vat geen lang pyl­vak of vin­ni­ge veeg­draai nie. Die meest­al kort, skerp draaie ver­eis dat ’n mo­tor goeie la­e­spoed-a­ë­ro­di­na­mi­ka en trak­sie in ver­snel­ling moet hê.

Die krag­bron se wring­krag­kur­we moet só wees dat dit mak­si­mum wring­krag teen lae en­jin­toe­re le­wer.

Red Bull én M­cLa­ren is vol ver­troue dat die ei­en­skap­pe van on­der­skei­de­lik die RB12 en MP431 baie goed aan hier­die ver­eis­tes vol­doen. Al­bei span­ne dink hul­le kan hier­die na­week die wê­reld vir Fer­ra­ri, en dalk selfs vir Mer­ce­des, warm maak.

Al­bei span­ne het die by­ko­men­de voor­deel dat hul­le ’n op­ge­gra­deer­de krag­bron sal kan ge­bruik. In Red Bull se ge­val het Re­nault se op­ge­gra­deer­de krag­bron in ver­le­de week se toets­ses­sie in Bar­ce­lo­na baie be­lof­te ge­toon. Dié krag­bron is vol­gens Re­nault nou so­wat ’n hal­we se­kon­de per rond­te vin­ni­ger as die vo­ri­ge een. Dié ver­be­te­ring sal waar­skyn­lik eers in die vol­gen­de ren in Ka­na­da be­hoor­lik na vo­re kom, maar dit kan tog Red Bull se ar­se­naal vir sy Mo­na­co­aan­slag ver­sterk, ver­al wat trak­sie in ver­snel­ling be­tref.

’n Pro­bleem is eg­ter dat net een van die nu­we krag­bron­ne vir Red Bull be­skik­baar is. Teen druk­tyd was dit nog nie be­kend wie van Da­niel Ric­ci­ar­do of Max Ver­stap­pen se mo­tor daar­mee toe­ge­rus gaan wees nie.

Hon­da bring ook ’n op­ge­gra­deer­de krag­bron vir M­cLa­ren Mo­na­co toe. Net soos in die ge­val van Red Bull sal dit waar­skyn­lik eer­der tot be­ter me­ga­nie­se greep as top­spoed by­dra. Die span­hoof, E­ric Boul­lier, is op­ti­mis­ties dat die kom­bi­na­sie van ’n be­ter krag­bron en ’n goeie on­der­stel sy ja­ers ste­wig bin­ne die top­tien sal plaas.

’n In­te­res­san­te aan­dui­ding van die voor­ste span­ne se ver­wag­te pres­ta­sie in Mo­na­co is ’n ont­le­ding van die sek­tor­tye wat hul­le in die vo­ri­ge ren in S­pan­je kon op­stel. Die laas­te sek­tor van die Ci­r­cuit de Ca­ta­lunya, net soos die baan in Mo­na­co, be­staan uit ’n aan­tal kort, sta­di­ge draaie son­der ’n pyl­vak. ’n Span wat dus goeie tye daar op­stel, be­hoort ook in die stra­te van Mon­te Car­lo me­de­din­gend te wees.

Die spe­si­a­lis-web­werf Mo­tor­sport.com het so ’n ont­le­ding ge­doen en dit is in­te­res­san­te lees­stof. Die vin­nig­ste tye in kwa­li­fi­se­ring in sek­tor 3 in Bar­ce­lo­na lyk só: 1. Mer­ce­des 28.736 sek. 2. Red Bull 28.931 sek. 3. M­cLa­ren 29.198 sek. 4. Fer­ra­ri 29.284 sek. 5. Wil­li­ams 29.314 sek. Wat hier­uit blyk, is dat Red Bull en M­cLa­ren ’n be­ter on­der­stel vir die toe­stan­de van Mo­na­co het as Fer­ra­ri en dat Wil­li­ams tot vyf­de plek te­rug­sak. Dit is ook dui­de­lik dat Mer­ce­des steeds aan sy voor­ste plek vas­klou.

Dit al­les be­te­ken daar kan ’n baie warm stryd wees in kwa­li­fi­se­ring, ver­al om ’n plek op die twee­de ry van die weg­spring­roos­ter, en heel moont­lik ’n M­cLa­ren on­der die voor­ste ses. ’n Gro­ter ver­ras­sing as dit sal wees as ie­mand een of al­bei die Mer­ce­des-mo­tors uit die voor­ste ry kan knik­ker.

Wat die wed­ren self be­tref, sal Mer­ce­des waar­skyn­lik weer bo uit­kom, want die W07 is steeds in al­le op­sig­te die bes­te. Maar dit kan dalk net ge­beur dat hier­die na­week se Mo­na­co-ren hul­le die mees­te tot dus­ver oor hul skou­er laat loer. Dis nou as al­bei on­ge­skon­de by die wen­streep uit­kom.

) Ver­woerd is ’n on­af­hank­li­ke F1­ken­ner en ge­ak­kre­di­teer­de F1­joer­na­lis. Sy ru­briek word op uit­no­di­ging ge­skryf.

Om met die skry­wer in ver­bin­ding te tree, stuur e­pos na hen­drikv@mweb.co.za of volg hom op Fa­ce­book (fa­ce­book.com/hen­drik.ver­woerd1) of T­wit­ter (@ver­woerdf1). Vir ’n gra­tis be­kend­stel­lingsko­pie van sy week­lik­se F1nuus­brief, stuur e­pos na f1week@mweb.co.za.

Mo­na­co, speel­plek van die wê­reld se ry­kes, is Son­dag die F1­slag­veld.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.