UP­stu­den­te wei­er om ver­der te praat oor taal­be­leid

A­friForum Jeug, EFF, Da­so vies vir be­stuur

Beeld - - Front Page - Han­nes Kru­ger

Stu­den­te-or­ga­ni­sa­sies is woe­dend vir die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria (UP) se be­stuur oor die taal­ge­sprek­ke en wei­er om ver­der daar­aan deel te neem.

A­friForum Jeug, die DA se stu­den­te-or­ga­ni­sa­sie (Da­so) en die EFF het hul­le aan die ge­sprek­ke ont­trek.

Drie werk­groe­pe wat trans­for­ma­sie aan die UP on­der­soek, het op 5 Maart be­gin om voor­stel­le oor trans­for­ma­sie, waar­on­der die taal­be­leid, te be­spreek.

Die werk­groe­pe is saam­ge­stel ná die ge­weld­da­di­ge be­to­gings in Fe­bru­a­rie oor on­der meer die ge­bruik van A­fri­kaans en be­staan uit stu­den­te­ver­teen­woor­di­gers, UP-be­stuurs­le­de en a­ka­de­mi­ci.

K­we­na Mo­lo­to, Da­so-lei­er op Tuks, sê die taal­be­leid­ge­sprek­ke word so ge­doen dat dit net die “on­stui­mi­ge po­li­tie­ke at­mos­feer op die kam­pus sta­bi­li­seer son­der om aan stu­den­te werk­li­ke mag te gee”.

Mo­lo­to sê Da­so is ook om­ge­krap oor die “ir­re­le­van­te be­lan­ge­groe­pe” wat by die ge­sprek­ke be­trok­ke is. “Die be­lan­ge­groe­pe sluit ’n groep a­ka­de­mi­ci, A­ca­de­mi­cs for C­han­ge, in wat nie die re­le­van­te be­lan­ge­groe­pe soos die stu­den­te ver­teen­woor­dig nie, maar hul eie be­lan­ge.

“Ons het nie ge­stem om te be­sluit of die a­ka­de­mi­ci be­trok­ke moet wees nie. Die be­stuur het be­sluit hul­le sal deel wees daar­van,” sê Mo­lo­to.

Lui­dens ’n ver­kla­ring van A­friForum Jeug het hy hom ont­trek na­dat die taal­be­leid­werk­groep ’n voor­lo­pi­ge voor- stel uit­ge­stuur het waar­in hy die ge­bruik van net En­gels aan­be­veel.

Hul­le is be­kom­merd dat die UP-be­stuur nie oop kaar­te met die stu­den­te speel nie.

“In die on­der­han­de­lin­ge wat A­friForum en die ANC in Fe­bru­a­rie met prof. C­heryl de la Rey, vi­se­kan­se­lier, en prof. Niek Gro­vé, re­gis­tra­teur, ge­voer het, is oor­een­ge­kom dat A­fri­kaans en Pe­di se plek op Tuks vei­lig sou wees.”

In­tus­sen het UP-be­stuurs­le­de ge­sê hul­le sal eer­der ’n “En­gels-taal­be­leid aan­vaar uit vrees vir ge­weld”.

“Dus be­paal ge­weld nou die UP se be­stuurs­be­slui­te. Die UP stel nie in ’n bil­li­ke en reg­ver­di­ge taal­pro­ses be­lang nie. Die hui­di­ge oe­fe­ning is ’n half­har­ti­ge po­ging om steun te kry vir die ei­se van die ge­weld­da­di­ge groe­pe,” lui die ver­kla­ring.

Xo­la­ni Mokwa­na, on­der­lei­er van die ANC-jeug­li­ga op Tuks, sê hul­le gaan vir eers nog aan die ge­sprek­ke deel­neem.

Hul­le meen dit is die e­nig­ste ma­nier waar­op hul­le die si­tu­a­sie kan be­red­der en ver­an­der.

“Ons is eg­ter on­te­vre­de oor hoe die ge­sprek­ke ge­han­teer word. Die u­ni­ver­si­teit sal eer­der die taal­be­leid aan­pas om groe­pe wat moont­lik ge­weld kan ver­oor­saak, te­vre­de te stel.”

Die doel van die werk­stro­me is om in­klu­sief en ver­ry­kend te wees en die u­ni­ver­si­teit kon­sul­teer steeds stu­den­te­groe­pe wat ont­trek het in ’n po­ging om hul kwel­lings te ver­staan en hul­le weer be­trok­ke te kry, sê An­naRe­tha Bou­wer, UP-woord­voer­der.

“Die werk­stroom neem nie bin­den­de be­slui­te nie. ’n On­af­hank­li­ke pa­neel van des­kun­di­ges is on­langs saam­ge­stel wat ook in­set­te van stu­den­te sal aan­vaar.

“Kon­sul­ta­sie met stu­den­te vind dus nie net in die werk­stroom plaas nie en die u­ni­ver­si­teit bly ver­bind tot ’n in­klu­sie­we pro­ses.”

Fo­to: THEANA BREUGEM

Dié woor­de is in Fe­bru­a­rie ty­dens ’n veld­tog oor die taal­kwes­sie by die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria teen ’n muur op die Hat­field­kam­pus ge­verf.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.