‘Rom­mel­sta­tus wink g’n vir SA’

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Ver­troue in Suid-A­fri­ka se e­ko­no­mie is swak, maar die land is nie ster kop pad na’ n kre­diet af­gra­de­ring tot rom­mel sta­tus nie, sê P ra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies.

Hy het in ’n de­bat oor in­klu­sie­we e­ko­no­mie­se groei in die par­le­ment wel er­ken dat “2016 en moont­lik ook 2017 moei­lik [vir die e­ko­no­mie] gaan wees”, maar ge­sê dit kan hoof­saak­lik aan die wis­sel­val­lig­heid van die in­ter­na­si­o­na­le e­ko­no­mie­se kli­maat toe­ge­skryf word.

Da­vid Ma y nier( D A) het SuidA­fri­ka se drei­gen­de kre­diet af­gra­de­ring toe­ge­skryf aan die be­weer­de po­li­tie­ke aan­slag van p­res. Ja­cob Zu­ma en sy on­der­steu­ners in die ANC op Gord­han en die te­sou­rie deur mid­del van an­der staats­in­stel­lings.

“Suid-A­fri­ka se po­li­tiek word gein­spi­reer deur dié van Rus­land en sy e­ko­no­mie deur dié van C­hi­na. As ons nie op­pas nie, sal ons soos Ve­ne­zu­e­la raak.”

May­nier het ge­sê’ n kre­diet af­gra­de­ring sal ramp­spoe­dig vir SuidA­fri­ka wees om­dat die uit­wer­king daar­van nie­mand sal ont­sien nie.

Gord­han het ge­sê: “Ons is nie op pad na ’n af­gra­de­ring nie. Ons pro­beer dit om­keer. Laat ons ’n ma­nier vind. Laat ek Suid-A­fri­ka ver­se­ker dat die pa­niek­saai­e­ry dat ons soos Ve­ne­zu­e­la sal word, net pa­niek­saai­e­ry is.”

Gord­han het ge­sê Suid-A­fri­ka is nog lank nie na­by Ve­ne­zu­e­la, waar­van die e­ko­no­mie tans op die rand van in­een­stor­ting dob­ber, nie.

“Ons is ’n goed be­stuur­de e­ko­no­mie. Ons het ’n goed be­stuur­de na­si­o­na­le te­sou­rie. Ons sal in­der­daad ver­se­ker dat ons Suid-A­fri­ka vo­ren­toe neem na veel be­ter voor­uit­sig­te as wat e­nig­ie­mand an­ders in hier­die par­le­ment kan.”

Gord­han het ge­sê hy kan nie ont­ken dat die land tans met in­ter­ne struk­tu­re­le pro­ble­me wor­stel nie.

“Ons soek eg­ter ter­self­der­tyd na op­los­sings, nie soos [op­po­si­sie­par­tye] wat net re­to­riek het en niks an­ders kan bied om die e­ko­no­mie te help nie.”

Die land se toe­koms hang daar­van af om kon­sen­sus on­der al­le Suid-A­fri­ka­ners oor “dié kwes­sie van na­si­o­na­le be­lang” te vind.

“Dit is waar­mee ons die af­ge­lo­pe vyf maan­de en voor dit be­sig is. Nie net om ’n kre­die­taf­gra­de­ring te ver­my nie, maar ons het ook ’n be­na­de­ring vir in­klu­sie­we groei.”

Vol­gens hom is die ker­na­s­pek om in­klu­sie­we groei te be­werk­stel­lig ’n in­ge­steld­heid wat die re­ge­ring, die pri­va­te sek­tor en ge­or­ga­ni­seer­de ar­beid deur ven­noot­skap­pe in staat sal stel om die e­ko­no­mie­se ten­den­se saam te pak.

Pra­vin Gord­han

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.