‘Be­heer­lig­ga­me moe­nie on­der­wy­sers aan­stel’

Beeld - - Nuus - A­let Jan­se van Rens­burg

Skool be­heer­lig­ga­me se be­heer oor die aan­stel­ling van on­der­wy­sers moet be­perk word om kor­rup­sie te help be­kamp, het ’n taak­span be­vind.

Die taak­span, on­der lei­ding van prof. John Vol­mink, voor­sit­ter van U­ma­lu­si, be­veel in die “kon­tant-vir-werk-ver­slag” aan dat be­heer­lig­ga­me geen in­sae in aan­be­ve­lings vir pos­te bo pos­vlak twee be­hoort te hê nie.

Dit sluit pos­te vir skool­hoof­de in wat deur’ n pa­neel on­der­wys­ken­ners, dis­trik s be­stuur­ders en de­par­te­men­te­le ver­teen­woor­di­gers ge­kies moet word.

Die taak­span het in sy on­der­soek na be­we­rings dat vak­bon­de on­der­wy­sers pos­te“ver­koop ”, be­vind die aan­stel­ling stel­sel in­ses pro­vin­sies is vrot van kor­rup­sie, ka­der­ont­plooi­ing en on­be­hoor­li­ke in­vloed deur vak­bond­le­de.

Die ver­naam­ste re­de daar­voor is ’n ge­brek aan be­heer en lei­er­skap deur die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys, het die taak­span be­vind.

Be­heer­lig­ga­me is dik­wels in elk ge­val nie be­voeg om die pro­ses te be­stuur nie.

“Hoe­wel die taak­span nie glo dit sal die gro­ter pro­ble­me van kor­rup­sie en on­be­hoor­li­ke in­vloed in die aan­stel­ling van on­der­wy­sers op­los nie, be­sef ons die pro­ses om ’n on­der­wy­ser aan te stel, is dik­wels he­wig be- stre­de in ag ge­no­me die in­kom­ste, sta­tus en in­vloed wat daar­mee ge­paard­gaan,” lui die ver­slag.

“Die in­te­gri­teit van die pro­ses moet dus be­skerm word.”

Paul Col­ditz, uit­voe­ren­de hoof van die Fe­de­ra­sie van Be­heer­lig­ga­me van Suid-A­fri­kaan­se Sko­le (Fed­s­as), sê om be­heer­lig­ga­me uit te s­ka­kel by aan­stel­lings gaan nie die pro­bleem op­los nie en skool ge­meen­skap­pe eer­der ver­vreem.

“Die mi­nis­ter moet ge­loof word vir haar po­gings om kor­rup­sie in on­der­wys bloot te lê en uit te wis. In dié ver­band steun Fed­s­as haar heel­har­tig.”

Hy meen die be­vin­ding dat be­heer­lig­ga­me nie die no­di­ge kun­dig­heid het nie, is eint­lik ’n vin­ger­wy­sing na die on­der­wys­de­par­te­ment.

“Die de­par­te­ment het ’n plig, oor­een­koms­tig art. 19 van die S­ko­le­wet, om be­heer­lig­ga­me op te lei. In die mees­te ge­val­le is daar geen op­lei­ding nie en waar dit wel ge­beur, is dit on­toe­rei­kend,” sê Col­ditz.

Be­heer­lig­ga­me wat be­hoor­lik toe­ge­rus is vir hul taak, is die be­gin­punt om kor­rup­sie uit te wis.

Paul Col­ditz

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.