Veld­tog gaan A­fri­kaans be­vor­der

Beeld - - Nuus -

A­fri­kaans­spre­ken­des gaan aan­ge­moe­dig word om hul ta al­te vier in’ n be­wus­ma­king s veld­tog wat gis­te rin Jo­han­nes­burg be­kend­ge­stel is.

Die veld­tog is daar­op ge­mik om A­fri­kaans as han­dels­merk te ves­tig en be­vor­der.

Vol­gens S­har­ney N el, pu­bli­si­teit s be­stuur­der van die veld­tog, is die kern van die i­ni­si­a­tief “’n me­di­a­veld­tog deur mid­del van bui­te­lug bor­de, as­ook re­dak­si­o­ne­le en ad­ver­ten­sie bloot­stel­ling op TV en ra­dio en in die druk­me­dia”.

Van die am­bas­sa­deurs van die veld­tog is Da­na Sny­man, Nat­han Trantraal, Ne­di­ne Blom en Vi­r­gi­nia Kep­pler.

Die veld­tog se be­skerm­he­re en -vroue sluit skry­wers, ak­teurs, joer­na­lis­te en a­ka­de­mi­ci in. Hul­le is on­der an­de­re Ja­pie Gouws (die ATKV se be­stu­ren­de di­rek­teur), Ka­tin­ka Heyns, Mat­hews P­ho­sa (oud­pre­mier van M­pu­ma­lan­ga), dr. Mi­cha­el le Cor­deur (hoof van die de­par­te­ment kur­ri­ku­lum stu­dies aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch), Paul Col­ditz (uit­voe­ren­de hoof van Fed­s­as), San­dra Prins­loo, dr. T­heuns Eloff en prof. Wan­nie Car­stens.

’n Nu­we web­werf is ook be­kend ge­stel: A­fri­kaans.com.

Die veld­tog en die web­werf word deur die Dag­breek Trust ge­fi­nan­sier.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.