Ys­kas­te en toi­let­te lê op strand

800 000 men­se help vul­lis ver­wy­der

Beeld - - Nuus - E­li­se Tem­pel­hoff

Meer as 8 mil­joen kg rom­mel – soort­ge­lyk aan die ge­wig van 100 Boeing 737’s – is in Sep­tem­ber ver­le­de jaar op stran­de oor die wê­reld heen op­ge­tel.

Op Suid-A­fri­ka se stran­de is 31 117 kg ge­mors op­ge­tel.

Die be­vin­dings is ver­vat in O­ce­an Con­ser­van­cy se “30th An­nu­al Trash In­dex”, wat gis­ter op die Ver­e­nig­de Na­sies (VN) se om­ge­wings­be­raad in Nai­ro­bi, Ke­nia, uit­ge­reik is.

Lui­dens die ver­slag was 800 000 men­se wê­reld­wyd in Sep­tem­ber ver­le­de jaar be­trok­ke by die i­ni­si­a­tief om af­val uit die see te hou en stran­de skoon te maak.

In Suid-A­fri­ka was 9 735 vry­wil­li­gers be­trok­ke.

Hul­le het ’n kus­ge­bied skoon­ge­maak wat 502,1 km be­slaan en 181 033 ar­ti­kels op­ge­tel.

Baie van die vry­wil­li­gers is kin­ders.

In die 30 jaar wat dié i­ni­si­a­tief be­staan, is 225 mil­joen ar­ti­kels ge­mors op stran­de op­ge­tel en her­win.

Vol­gens A­dam Wil­li­ams, se­ni­or woord­voer­der van O­ce­an Con­ser­van­cy, is van die vreemd­ste goed wat ver­le­de jaar van die stran­de ver­wy­der is 97 TV’s, 28 ys­kas­te, 39 toi­let­te en 54 fiet­se. Daar was ook 87 ma­tras­se, 149 win­kel­trol­lies, 435 tan­de­bor­sels, 23 sel­fo­ne en 101 an­kers van bo­te. S­te­to­sko­pe, lam­pe, stuur­wie­le en re­ke­naar­toets­bor­de is ook ge­kry.

Ni­cho­las Mal­los, di­rek­teur van die pro­gram, het gis­ter ge­sê 11,5 mil­joen men­se het die af­ge­lo­pe 30 jaar aan die pro­gram deel­ge­neem en help keer dat rom­mel in die see be­land.

“Dit is dank­sy hier­die men­se dat ons stran­de sko­ner en ge­son­der is.”

Plas­tiek is die groot­ste son­daar en hou ’n ge­wel­di­ge ge­vaar vir see­le­we in.

Si­ga­ret­stom­pies, koel­dran­ken wa­ter­bot­tels, kos­ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, bot­tel­prop­pies en strooi­tjies is al­les soor­te plas­tiek wat ’n groot be­drei­ging vir see­le­we in­hou, word in die ver­slag ge­waar­sku.

Ver­lo­re hen­gel­ge­reed­skap hou ook ’n ge­wel­di­ge be­drei­ging vir see­le­we in deur­dat die­re daar­in ver­stren­gel raak en dood­gaan.

Die skry­wers van die ver­slag waar­sku dat al­le see­vo­ël­spe­sies teen 2050 plas­tiek gaan in­kry ten­sy daar dras­ties op­ge­tree word.

Men­se wat by die pro­gram be­trok­ke is, ge­bruik dees­dae die app C­le­an S­well, wat op slim­fo­ne en ta­blet­te af­ge­laai kan word, om vin­nig op te tree en te keer dat ge­mors in die see be­land.

Die doel van C­le­an S­well en die skoon­maak­pro­jek is om e­ner­syds uit te vind wat men­se weg­gooi en an­der­syds om men­se se ver­brui­kers­pa­tro­ne te ver­an­der so­dat hul ge­mors nie op die stran­de be­land nie. C­han­ge

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.