Koel­kop­pe no­dig in Tuks se soe­ke na taal­be­leid

Beeld - - Kommentaar -

Dit is jam­mer dat die stu­den­te­groe­pe A­friForum Jeug, die EFF en Da­so dit no­dig ge­ag het om hul­le aan die pro­ses vir die ont­wik­ke­ling van die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria (UP) se taal­be­leid te ont­trek. Ook dat dit klaar­blyk­lik die ge­volg van be­paal­de frus­tra­sies oor die pro­ses is.

Dié pro­ses op al die tra­di­si­o­neel A­fri­kaan­se kam­pus­se is moei­lik en gaan met heel­wat storm en drang ge­paard. Daar­om sal dit nie an­ders by Tuks wees nie. Vol­gens wat reeds be­kend is en vol­gens die ver­se­ke­ring wat die u­ni­ver­si­teits­o­wer­he­de gee, blyk dit ’n goed ge­struk­tu­reer­de pro­ses te wees. Dit gaan ’n in­ter­ak­sie van gee en neem be­hels en daar­om is koel­kop­pe by al­le par­tye no­dig. Ho­pe­lik sal moei­te ge­doen word dat al­mal so gou moont­lik weer be­trok­ke kan wees.

Die een kwes­sie wat deur A­friForum Jeug ge­op­per word, wek kom­mer. Hul­le sê uit ge­sprek­ke met be­stuurs­lui van die u­ni­ver­si­teit blyk dit dat een van die mo­ti­ve­rings om die taal­be­leid na En­gels as die oor­heer­sen­de a­ka­de­mie­se taal te ver­an­der, is om ge­weld te voor­kom.

In­dien dit waar is, plaas die u­ni­ver­si­teit hom­self op ’n gly­baan wat sy in­ter­na­si­o­na­le sta­tus en gra­de­rings uit­ein­de­lik ne­ga­tief sal raak. Om te dink ’n blo­te ver­an­de­ring aan die taal­be­leid gaan die­ge­ne wat die ge­weld aan­vuur te­vre­de stel, is ui­ters na­ïef. Die vol­gen­de eis gaan wees dat ek­sa­mens af­ge­skaf word (dit is reeds ein­de ver­le­de jaar “een­ma­lig” vir be­paal­de jaar­groe­pe aan die U­ni­ver­si­teit van Wes-Kaap­land ge­doen).

Geen stu­die­gel­de gaan te­rug wees op die ta­fel en voor­skrif­te gaan uit­ge­reik word oor wat­ter vak­ke aan­ge­bied mag word en wie do­sen­te mag wees on­der die vaan­del van A­fri­ka­ni­se­ring. Die ge­weldsa­nar­gis­te is geen ven­noot in goeie be­stuur nie.

Dit is nou pas weer be­wys met drei­ge­men­te van die EFF dat hul­le die ko­men­de ek­sa­men gaan ont­wrig as A­fri­kaans nie da­de­lik af­ge­skaf word nie. Hul­le sal nooit te­vre­de ge­stel word nie en word ge­dryf deur e­le­men­te wat waar­skyn­lik nie reg is om ek­sa­men te skryf nie of glad nie aan die u­ni­ver­si­teit ver­bon­de is nie.

Ho­pe­lik gaan die Tuks-be­stuur saam met die o­wer­he­de sorg dat ek­sa­mens be­vei­lig word en mooi be­sin oor na wie se py­pe hul­le wil dans.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.