Jan­nie sing in Wa­ver­ley ten ba­te van kin­der­koor

Beeld - - Kuns -

Jan­nie du Toit tree Sa­ter­dag saam met die Re­so­nans-sang­groep en die Bron berg kin­der­koor in die Ge­re­for­meer­de kerk Die Kan­de­laar in Wa­ver­ley, P­re­to­ria, op.

Die kon­sert word ge­hou ten ba­te van die Bron­berg-kin­der­koor on­der lei­ding van Da­leen de Kock.

Du Toit se op­na­me van “Gee ons vre­de” (“Do­na no­bis pa­cem”) op sy al­bum Pa­let, as­ook die vi­deo-op­na­me daar­van sal ont­hou word as een van die hoog­te­pun­te van sy loop­baan wat nou reeds oor 45 jaar strek. Ben­nie Coet­zee se a ca­pel­la­sang­groep For­tuks­si­mo was deel van die op­na­me en die vi­deo in 1991 en nou is Ben­nie en sy vrien­de weer deel van die groep Re­so­nans in P­re­to­ria.

In die kon­sert word dié lied en soort­ge­ly­kes weer op die ver­hoog ge­hoor. Du Toit bring sy tjel­lis, Su­san Mou­ton, van die Jo­han­nes­burg­se Fil­har­mo­nie­se Or­kes saam. Be­ne­wens die wer­ke saam met die kin­der­koor en Re­so­nans, speel en sing hul­le uit ’n wye re­per­to­ri­um – van die FAK tot by The Be­at­les. Du Toit en Mou­ton ver­trek in Ju- nie na Rus­land waar hul­le deel sal wees van die Grus­hin-mu­siek­fees op die Vol­ga­ri­vier.

Die Bron­berg-kin­der­koor is in 2012 ge­stig om die lief­de vir koor­sang by jong kin­ders te ont­wik­kel. By dié koor gaan dit oor meer as net tra­di­si­o­ne­le koor­sang. Die doel i som groei-en ont­wik­ke­lings­ge­leent­he­de te bied aan kin­ders. Hul­le­sing dus mu­siek uit ver­skeie gen­res, sing saam met in­stru­men­ta­lis­te en tree ge­reeld op saam met kuns­te­naars en an­der ko­re.

Re­so­nans is ’n a ca­pel­la-en­sem­ble wat uit 11 le­de be­staan. Hul­le het in 2010 ont­staan uit die be­hoef­te van voor­ma­li­ge u­ni­ver­si­teit s mu­siek vrien­de om steeds saam mu­siek van goeie ge­hal­te te maak.

Re­so­nans tree op uit­no­di­ging op en doen ge­reeld ag­ter­grond­sang vir op­na­mes. Die groep staan on­der die mu­si­ka­le lei­ding van Ben­nie Coet­zee.

Die kon­sert Sa­ter­dag be­gin om 18:30.

S­ka­kel 082 901 1330 of stuur e-pos na mar­te­mie.le­roux@pro­jex­cel­len­ce.co.za vir nog in­lig­ting.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.