Pick­vest­be­leg­gers een tree na­der aan hul dag in die hof

Beeld - - Sake - Vi­da Booy­sen

Bloem­fon­tein. – Die meer as 6 000 Pick­vest-be­leg­gers wat ’n groep s ge­ding teen die di­rek­teu­re van die mis­luk­te ei­en­dom­sin­di­ka­sie wil in­stel, i se en­tree na­der daar­aan om hul dag in die hof te kry.

Die Gau­ten­ge­se hoog­ge­regs­hof het be­sluit om die teg­nie­se be­swa­re van die hand te wys wat deur die di­rek­teu­re van Ort­ho­touch in­ge­dien is en waar­in daar on­der meer ver­wag is dat die hof­aan­soek op meer as 23 000 be­leg­gers in die Hig­veld Syn­di­ca­ti­on- (HS) maat­skap­pye be­te­ken moes word.

Gis­ter se uit­spraak maak die deur oop vir ’n aan­soek om ’n he­le aan­tal in­di­vi­due wat ge­moeid was met die mis­luk­te Hig­hveld-ei­en­doms in­di­ka­sies no .15 tot no .22 as­ook die sa­ke­red­dings maat­skap­py Ort­ho­touch, per­soon­lik ver­ant­woor­de­lik te hou vir die ver­lies wat be­leg­gers ge­ly het.

“Dit is dui­de­lik dat die aan­soe­kers nie ys in die win­ter van e­ni­ge van die re­spon­den­te sou kry . . . ten­sy dit deur die hof be­veel sou word nie,” het reg­ter B­ri­an Spilg in sy uitpraak ge­sê oor Or­to­touch se teg­nie­se be­swaar dat die vier aan­soe­kers om die groeps­ge­ding nie be­son­der­he­de van al 23 000 ge­af­fek­teer­de be­leg­gers kon ver­skaf in hul hof­aan­soek nie. Dít ter­wyl Ort­ho­touch die e­nig­ste een is wat ’n lys met be­son­der­he­de van al die be­leg­gers sou hê.

Die be­leg­gers in die mis­luk­te HS-maat­skap­pye is op 12 No­vem­ber 2014 in ’n om­stre­de ver­ga­de­ring die keu­se ge­gee om vir ’n nu­we re­ë­ling­ske­ma te stem wat die be­staan­de red­dings­plan moet ver­vang en as “vol­le en fi­na­le ver­ef­fe­ning” sou dien. In­dien hul­le nie daar­voor sou stem nie, sou Ort­ho­touch ge­li­kwi­deer word, en sou hul­le net 13,64c in el­ke rand kry, en waar­skyn­lik eers ná baie ja­re, is des­tyds aan die be­leg­gers ge­sê

Woe­den­de Pick­vest-be­leg­gers het op die ver­ga­de­ring oor ’n nu­we re­ë­ling­ske­ma hul stem- b­rie­we op­ge­skeur uit pro­tes teen die ma­nier waar­op die pro­ses ge­han­teer is, en om­dat hul­le ge­dwing is om daar en dan te stem son­der dat hul­le hul fi­nan­si­ë­le ad­vi­seurs kon raad­pleeg.

Die re­ë­ling­ske­ma is eg­ter in die hof be­krag­tig. Daar­na is aan­soek ge­doe nom dié sank­si­o­ne­ring van die Ort­ho­tou­ch­re­ë­ling­ske­ma krag­tens art .155 van die Maat­skap­py­wet ter sy­de te stel. Dit sou ’n voor­lo­per wees van die ser­ti­fi­se­ring s aan­soek van die groep s ge­ding, het Ja­c­ques T­heron van T­heron en Ven­no­te, die pro­ku­reurs­groep wat die hof­aan­soek vir die groeps­ge­ding han­teer, ge­sê.

Die re­spon­den­te, in­slui­tend Ort­ho­touch en sy be­stu­ren­de di­rek­teur, die ei­en­doms­mag­naat Nic Ge­or­gi­ou, is deur die hof ge­las om die kos­te van hul aan­soek te be­taal en Or­to­touch en die sa­ke red­dings prak­ti­syn Hans Klop­per moet ook voor 6 Ju­nie ’n lys ver­skaf aan die aan­soe­kers se pro­ku­reurs van al­le per­so­ne wat ge­reg­tig was om te stem oor die re­ë­ling­ske­ma.

Nou­dat die teg­nie­se be­swa­re uit die weg ge­ruim is, gaan die groeps­ge­ding vol­stoom voort, het Hel­gard Hanc­ke, be­stuurs­lid van die Hig­hveld Syn­di­ca­ti­on Acti­on Group (HSAG) gis­ter aan Sa­ke ge­sê.

Dit is dui­de­lik dat die aan­soe­kers nie ys in die win­ter van e­ni­ge van die re­spon­den­te sou kry ... ten­sy dit deur die hof be­veel sou word nie. — REG­TER B­RI­AN SPILG

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.