Klein mi­kro­le­ners moet nou re­gis­treer

Beeld - - Sakenuus - Nel­lie Brand­Jon­ker

Na­ge­noeg 50 000 mi­kro­le­ners wat nie by die Na­si­o­na­le Kre­diet re­gu­leer­der( NK R) ge­re­gis­treer is nie, moet hul­le laat re­gis­treer.

Die mi­nis­ter van han­del en ny­wer­heid kan krag­tens die Na­si­o­na­le K­re­diet­wet ’n drem­pel stel vir re­gis­tra­sie, en dr. Rob Da­vies, die mi­nis­ter, het dié drem­pel na R0 ver­an­der.

Die fi­na­le ken­nis­ge­wing is op 11 Mei in die S­taats­koe­rant ge­pu­bli­seer.

Die de­par­te­ment van han­del en ny­wer­heid hoop die nu­we drem­pels al help om die on­wet­ti­ge prak­ty­ke uit te roei wat deur som­mi­ge on­ge­re­gis­treer­de kre­diet ver­skaf­fers ge­bruik word, soos wan­neer kli­ën­te se bank­kaar­te, ID’ sen wel­syn s toe­lae kaar­te ge­hou word.

Hen­nie Fer­rei­ra, uit­voe­ren­de hoof van Mi­croFi­nan­ce South A­fri­ca (MFSA), sê dit sal ’n groot in­for­me­le mark for­ma­li­seer.

MFSA raam daar is so­wat 50000 on­ge­re­gis­t­re ede kre­diet ver­skaf­fer sin di e­land be­dry­wig, ver­al op die plat­te­land, wat hul­le nou sal moet re­gis­treer. Die MFSA is’ n be­dryf s­lig­gaam wat so­wat 1300 mi­kro fi­nan­sie­ring sin­stel­lings ver­teen­woor­dig.

Voor­heen was mi­kro­le­ners wat min­der as 100 le­nings of ’n le­nings­boek van min­der as R500 000 ge­had het vry­ge­stel van re­gis­tra­sie. Hul­le moes eg­ter nog­tans aan die wet vol­doen het.

F er­re i ras ê die nu­we re­gis­tra­sie­ver­eis­tes sal na­ko­mings­kos­te mee­bring vir hui­di­ge on­ge­re­gis­treer­de mi­kro­le­ners, want hul­le sal hul kre­diet ver­le­nings prak­ty­ke en pry­se moet aan­pas. Baie van die on­ge­re­gis­treer­de mi­kro­le­ners vra ho­ër ren­te­koer­se as wat die wet toe­laat.

Die mi­kro­le­ners sal ’n stel­sel moet kry om hul le­ning ste ad­mi­nis­treer, be­kos­tig­baar­heid s toet­se moet doen en kwo­ta­sies moet uit­rei ken hul in­lig­ting aand i eN K R moet rap­por­teer en aan kre­diet bu­ro’ s moet ver­skaf.

Fer­rei­ra sê ge­luk­kig is daar diens­ver­skaf­fers wat kyk na ge­leent­he­de wat dié mark bied. Hy hoop kli­ën­te sal druk op kre­diet ver­skaf­fers plaas om­hul l ete re­gis­treer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.