O­lie­re­ser­wes: ‘SA rek buf­fer tot 3 maan­de’

Beeld - - Sakenuus -

Kaap­stad. – Suid-A­fri­ka het in­der­daad nou toe­gang tot 90 dae se stra­te­gie­se o­lie­re­ser­wes, wat 30 dae meer is as die ver­eis­te, sê T­se­li­so Ma­qube­la, di­rek­teur van die Sen­tra­le E­ner­gie­fonds.

Hy het Don­der­dag ge­re­a­geer op ’n be­rig in Bu­si­ness Day waar­in ge­sê word die Stra­te­gie­se Brand­stof­fonds (SFF), ’n fi­li­aal van die Sen­tra­le E­ner­gie­fonds, het in De­sem­ber 10 mil­joen va­te ru­o­lie ver­koop, wat in ef­fek Suid-A­fri­ka se he­le stra­te­gie­se voor­raad is.

Ma­qube­la het ver­dui­de­lik dat die SFF sy sa­ke­mo­del ver­an­der het. P­leks van om self al die stra­te­gie­se o­lie­voor­raad te be­sit, be­sit ver­skeie o­lie­han­de­laars die o­lie nou, maar hul­le het ’n streng kon­trak met die SFF wat be­paal dat hul­le o­lie in die stra­te­gie­se­voor­raad­tenks in Sal­dan­ha nie son­der die SFF se toe­stem­ming mag ver­wy­der nie, en dat die SFF “toe­gangs­reg op al daar­die o­lie het”.

Ma­qube­la het be­klem­toon die land kan e­ni­ge mark­kri­sis ab­sor­beer en het ’n buf­fer van drie maan­de se voor­raad.

“Die vo­ri­ge mo­del om self voor­raad te be­sit, is deur die sank­sie-era ge­dryf wat lank reeds ver­by is.”

Tot De­sem­ber het die SFF 10,3 mil­joen va­te o­lie by Sal­dan­ha ge­had. Daar­van is 10 mil­joen va­te nou ver­koop aan drie o­lie­han­de­laars, maar hul­le mag die o­lie nie son­der die SFF se toe­stem­ming ver­skuif nie.

Vol­gens die Sen­tra­le E­ner­gie­fonds se 2015-jaar­ver­slag is die SFF van plan om sy op­gaar­tenks in Mil­ner­ton en Sal­dan­ha op te knap om meer ru­o­lie te kan op­gaar. Die ek­stra op­gaar­ver­moë sal aan in­ter­na­si­o­na­le o­lie­han­de­laars ver­huur word so­dat die SFF meer in­kom­ste kan ge­ne­reer. Maar Ma­qube­la sê die op­knap van die tenks is ver­traag.

Die hui­di­ge la­er o­lie­pry­se het ’n po­si­tie­we uit­wer­king op die vraag na o­lie-op­gaar­ge­rie­we en dit is tot voor­deel van die SFF, aan­ge­sien ’n groot sty­ging in ver­hu­rings­in­kom­ste be­haal is. Maar lui­dens die jaar­ver­slag het die SFF se wins in die 2015-boek­jaar ge­krimp tot R3 mil­joen van R20,7 mil­joen in 2014.

Die SFF wil in die toe­koms nie net ru­o­lie­voor­raad hou nie, maar ook ’n stra­te­gie­se voor­raad ge­raf­fi­neer­de pro­duk­te, dit wil sê pe­trol, die­sel, pa­raf­fien en vlieg­tuig­brand­stof. Ná ’n land­wye brand­stof­te­kort teen ein­de 2005 het die des­tyd­se Moe­ra­ne-kom­mis­sie aan­be­veel SuidA­fri­ka moet ’n gro­ter stra­te­gie­se voor­raad brand­stof­pro­duk­te hou en die o­lie­be­dryf is aan­ge­moe­dig om meer in op­gaar­tenks te be­lê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.