Re­bo­sis be­lê groot in win­kel­sen­trums

Ba­tes on­der be­stuur nou R18,6 mjd.

Beeld - - Eiendomme & Veilings - El­ma Klop­pers

Re­bo­sis, die JSE se eer­ste ei­en­doms­be­leg­gings­trust (reit) wat on­der swart be­stuur is, het op 23 Mei ’n wa­ter­skei­dings­tran­sak­sie van R6 mil­jard be­kend ge­maak, wat dié groep se bloot­stel­ling aan klein­han­del­ba­tes van goeie ge­hal­te sal ver­hoog en sy li­ki­di­teit ’n be­dui­den­de hup­stoot sal gee.

In­ge­vol­ge die tran­sak­sie het Re­bo­sis oor­een­koms­te met Bil­li­on Group aan­ge­gaan om 100% van die Ba­y­west Mall net bui­te Port E­li­za­beth te ver­kry, 100% van Fo­rest Hill in Cen­tu­ri­on en 50,1% in die BT N­gebs- sen­trum in Mt­ha­tha.

Re­bo­sis gaan ook Bil­li­on As­set Ma­na­gers en Bil­li­on Pro­per­ty Ser­vi­ces ver­kry, wat daar­op neer­kom dat die ba­teen ei­en­doms­be­stuur van die groep voort­aan in­tern be­har­tig gaan word.

Ka­meel Kes­hav, fi­nan­si­ë­le hoof, sê die in­ter­na­li­se­ring van die ba­te- en ei­en­doms­be­stuur sal die be­lan­ge van die be­stuur en aan­deel­hou­ers be­ter in oor­een­stem­ming bring.

Dié ver­kry­ging gaan Re­bo­sis se to­ta­le ba­tes on­der be­stuur tot R18,6 mil­jard op­stoot en die mark­waar­de teen die hui­di­ge aan­deel­prys tot so­wat R8,3 mil­jard lig.

Wan­neer die tran­sak­sie af­ge- han­del is, sal Re­bo­sis se­we pri­ma klein­han­del­ba­tes in sy por­te­feul­je hou met ’n ge­sa­ment­li­ke waar­de van so­wat R9 mil­jard, 66% van Re­bo­sis se to­ta­le ba­tes.

Ba­y­west, met ’n bru­to ver­hu­rings­ruim­te van 87 707 m², is die groot­ste win­kel­sen­trum in die Oos-Kaap. Fo­rest Hill het ’n bru­to ver­hu­rings­ruim­te van 73 952 m² en lok jaar­liks so­wat 6,1 mil­joen be­soe­kers. Die BT N­gebs-sen­trum het ’n bru­to ver­hu­rings­ruim­te van 60 163 m² en is op drie na die groot­ste sen­trum in die Oos-Kaap.

Die sen­trums ver­han­del goed en die han­dels­digt­heid (om­set per vier­kan­te me­ter) by Fo­rest Hill be­loop R25 971/m², 27,4% ho­ër as ver­le­de jaar.

Ba­y­west se han­dels­digt­heid be­loop R24 308/m² op ’n ge­an­nu­a­li­seer­de grond­slag en BT N­gebs s’n R23 731/m² op ’n ge­an­nu­a­li­seer­de grond­slag.

Re­bo­sis het in 2011 op die JSE ge­no­teer met ’n aan­vank­li­ke por­te­feul­je van R3,3 mil­jard.

Die bin­ne­kant van die Ba­y­west Mall, groot­ste win­kel­sen­trum in die Oos­Kaap.

Die Fo­rest Hill­win­kel­sen­trum in Cen­tu­ri­on.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.