Bal­win le­wer so­lie­de nooi­ens­re­sul­ta­te

Beeld - - Eiendomme & Veilings -

Re­kordei­en­doms­ver­ko­pe het vir die ge­no­teer­de Bal­win, Suid-A­fri­ka se groot­ste huis­bou­er, so­lie­de nooi­ens­re­sul­ta­te in die sak ge­bring vir die jaar tot ein­de Fe­bru­a­rie.

In die oor­sig­jaar het die maat­skap­py met ’n fo­kus op groot­skeep­se deel­ti­tel-re­si­den­si­ë­le-land­goe­de­re in ho­ë­digt­heidsno­dus­se in groot ste­de, se ver­dien­ste tot R2,1 mil­jard toe­ge­neem, 54% ho­ër as in die vo­ri­ge jaar. Sy be­dryfs­wins was R768 mil­joen en sy we­sens­ver­dien­ste het met 68% toe­ge­neem tot 131c per aan­deel.

S­te­phen Brook­es, uit­voe­ren­de hoof, sê die ver­to­ning is hoof­saak­lik ge­dryf deur re­kord­ver­ko­pe en ’n sterk vraag, wat die maat­skap­py in staat ge­stel het om ver­skeie eer­ste­fa­se-ont­wik­ke­lings die af­ge­lo­pe jaar van sta­pel te stuur.

Brook­es sê die op­brengs van die no­te­ring het die maat­skap­py ge­help om sy grond­kos­te te be­taal, wat hom goed plaas vir toe­koms­ti­ge groei. “Ons het ’n pyp­lei­ding van 16 000 hui­se in die voor­uit­sig, wat die on­lang­se Wa­ter­fal­l­tran­sak­sie uit­sluit, en het ont­wik­ke­lings in aan­bou met 96% op­ge­stoot vir die jaar.

Bal­win het in Ok­to­ber ver­le­de jaar ge­no­teer en on­der­skei hom van die an­der ge­no­teer­de ei­en­doms­maat­skap­pye en ei­en­doms­be­leg­gings­trusts (reits) deur­dat sy sa­ke­stra­te­gie on­der­steun word deur die ont­wik­ke­ling en ver­ko­pe van groot­skeep­se re­si­den­si­ë­le land­goe­de­re. Dié land­goe­de­re het ge­mid­deld tus­sen 500 en 1 000 woon­een­he­de en bied aan ko­pers vei­li­ge, be­kos­tig­ba­re ver­blyf van goeie ge­hal­te. Die woon­een­he­de het een, twee en drie slaap­ka­mers met groot­tes van tus­sen 45 m² en 120 m².

In die boek­jaar was daar ’n re­kord­ge­tal re­gis­tra­sies van 2 087 een­he­de. Brook­es sê on­danks sty­gen­de ren­te­koer­se en die voort­ge­set­te druk op huis­hou­dings se be­stee­ba­re in­kom­ste, bly die be­lang­stel­ling in die groep se een­he­de sterk. “Ons bied ’n uit­ste­ken­de pro­duk teen mark­ver­wan­te pry­se.”

In oor­een­stem­ming met sy groei­stra­te­gie het Bal­win ook ver­skeie grond­tran­sak­sies in kern­no­dus­se, on­der meer Bry­an­ston, O­li­ve­da­le, Lin­bro Park, Mod­der­fon­tein en Ky­a­la­mi, be­klink in die oor­sig­jaar.

Bal­win se G­reens­to­ne Rid­ge­ont­wik­ke­ling na­by Mod­der­fon­tein, oos van Jo­han­nes­burg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.