Eien­doms­mark bly be­sten­dig

K­lein­han­del­ei­en­dom ge­sog­te be­leg­ging

Beeld - - Eiendomme & Veilings -

On­danks die feit dat ver­brui­kers se be­stee­ba­re in­kom­ste on­der druk is, bly klein­han­dels­ei­en­dom die ge­sog­ste be­leg­gings, en en­kel­sy­fer­op­brengs­te word steeds be­reik.

Die mo­ne­tê­re­be­leid­ko­mi­tee se aan­kon­di­ging ver­le­de week om die re­po­koers sta­biel te hou, stuur ’n po­si­tie­we bood­skap aan die eien­doms­mark in die ge­heel.

Die ei­en­doms­voor­uit­sig vir van­jaar hou eg­ter steeds uit­da­gings in, maar ko­pers het nie­te­min hul on­lang­se veilings sterk by­ge­woon, sê Nor­man Raad, uit­voe­ren­de hoof van Broll Aucti­ons and Sa­les.

“Be­leg­gers het ei­en­dom­me her­waar­deer teen 2016-ren­te­koer­se en ver­ko­pers het hul ver­wag­tin­ge aan­ge­pas by die hui­di­ge ver­koop­toe­stan­de en die aan­ge­pas­te op­brengs­te aan­vaar wat na 11% en op­waarts be­weeg het, en in­ge­stem om teen hier­die pry­se te ver­koop.

“On­danks die feit dat ver­brui­kers se be­stee­ba­re in­kom­ste on­der druk is, bly klein­han­dels­ei­en­dom die ge­sog­ste be­leg­gings, en en­kel­sy­fer­op­brengs­te word steeds be­reik,” sê Raad.

Ei­en­dom­me wat Broll op hul mees on­lang­se vei­ling in A­pril ver­koop het, sluit in ’n kan­toor­ge­bou in Mor­nings­i­de, Dur­ban, wat teen R40 mil­joen ge­koop is deur ’n ko­per wat ’n hoof­kan­toor wil ves­tig.

Raad sê: “Die ei­en­dom het groot be­lang­stel­ling op die vei­ling ge­wek, deels van re­si­den­si­ë­le ont­wik­ke­laars wat dit oor­weeg het om die kan­to­re in luuk­se woon­stel­le te om­skep.”

’n An­der ei­en­dom, ’n kan­toor­ge­bou in Fern­da­le, Jo­han­nes­burg, is vir R16 mil­joen ver­koop aan ’n be­leg­ger wat sy por­te­feul­je ge­boue in die om­ge­wing wou uit­brei.

Nog voor­dat ’n vei­ling ge­hou is, is ’n be­vei­lig­de kan­toor­ge­bou by die Van Buur­en-af­rit in Bed­ford­view met ’n N3-voor­aan­sig vir R8,5 mil­joen ver­koop.

“’n S­leu­telat­trak­sie was die ge­sog­te lig­ging in ’n ont­wik­ke­len­de, ho­ër­in­kom­ste- kom­mer­si­ë­le no­dus, saam met die ei­en­dom se sig­baar­heid,” sê Raad.

“Dié tran­sak­sies be­ves­tig weer dat die vei­lings­plat­form die bes­te ma­nier is om werk­li­ke hui­di­ge mark­pry­se vas te stel.

“Die eien­doms­mark be­weeg deur ’n nor­ma­le si­klus en sal al­tyd ver­bind wees aan die ren­te­koers.

“Die feit is dat ons die af­ge­lo­pe de­ka­de lae ren­te­koer­se ge­had het, en hoe­wel die vraag op ho­ër vlak­ke mag af­ge­neem het, sal dit re­la­tief bly tot hui­di­ge mark­toe­stan­de.

“Daar is tans ’n hoë vraag na klei­ner ba­tes – met klei­ner klein­han­del­sen­trums en vul­sta­sies die ge­sog­ste be­leg­gings.

“Daar­by trek goed ge­prys­de ei­en­dom­me, in wat­ter sek­tor dit ook al is, al­tyd be­leg­gers. Prys­ver­wag­tin­ge teen aan­ge­pas­te vra­pry­se sal dié vraag selfs ver­hoog,” sê Raad.

Broll Aucti­ons veil op 14 Ju­nie om 12:00 on­der meer ’n klein­han­dels­ei­en­dom op, die S­hop­ri­te-sen­trum in Dun­dee in K­waZu­lu-Na­tal.

Die ei­en­dom is net min­der as 4 000 m² en het by­ko­men­de an­ker­huur­ders.

Die vei­ling word ge­hou by die Wan­de­rers-klub in Il­lo­vo, Jo­han­nes­burg.

In S­prings kom vyf ver­die­pings van klein­han­del- en re­si­den­si­ë­le ruim­te, be­staan­de uit 28 woon­stel­le en drie win­kels, ook on­der die ha­mer, as­ook ’n i­de­a­le ge­leent­heid vir her­ont­wik­ke­ling op die strand met skou­spel­ag­ti­ge ’n see­uit­sig in Bal­li­to aan die K­waZu­lu-Na­tal­se noord­kus.

An­der ei­en­dom­me wat op­ge­veil word, sluit in grond vir ont­wik­ke­ling, stu­den­te-een­he­de en an­der re­si­den­si­ë­le ei­en­dom, kan­toor- en klein­han­del­ge­boue, fa­briek-en-stoor­ge­boue en gas­te­hui­se en lod­ges in kom­mer­si­ë­le sen­trums oor die he­le land heen.

Kon­tak Brad­ley S­te­phens, be­stu­ren­de di­rek­teur van Broll Aucti­ons and Sa­les, by 087 700 8269 of 082 443 7731 of b­ste­phens@broll.co.za vir nog in­lig­ting.

Links: Broll Aucti­ons and Sa­les gaan dié ei­en­dom met vyf ver­die­pings van klein­han­del­ en re­si­den­si­ë­le ruim­te in S­prings op sy vol­gen­de mul­tiei­en­doms­vei­ling in Ju­nie van die hand sit.

Bo: Dié kan­toor­ge­bou in Fern­da­le is on­langs vir R16 mil­joen op­ge­veil.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.