Wen met jou SMS-­sto­rie

Beeld - - Front Page -

Beeld be­gin Woens­dag met ’n SMS-sto­rie­kom­pe­ti­sie waar­in ons le­sers uit­daag om die bes­te kort­ver­haal in net 180 ka­rak­ters (spa­sies en lees­te­kens in­ge­sluit) te skryf.

Be­ne­wens ver­skeie boek- en an­der pry­se, kom die wen­ner van dié kom­pe­ti­sie in aan­mer­king vir gra­tis deel­na­me aan een van die skryf­kur­sus­se van Har­ry Kal­mer, be­kroon­de skry­wer en dra­ma­turg.

Beeld gee ook van Woens­dag daag­liks boe­ke, waar­on­der vyf nu­we uit­ga­wes van die HAT, aan die wen­ner van die dag.

Kal­mer, ook die be­oor­de­laar van dié kom­pe­ti­sie, het groot ag­ting vir dié soort skryf­werk.

Hy ver­wys na se­ker een van die krag­tig­ste blitskort­ver­ha­le: “For sa­le. Ba­by shoes. Ne­ver u­sed.”

“Dit maak nie saak of He­ming­way dié sto­rie ge­skryf het soos wat som­mi­ge men­se be­weer nie en of dit ge­skryf is deur iemand wie se naam ons nie ken nie.

“Die krag daar­van kan nie ont­ken word nie. ’n He­le le­we en die wê­reld daar rond­om word be­skryf in ses woor­de, in 34 ka­rak­ters. In 34 ka­rak­ters doen die skry­wer meer as wat baie boe­ke in 34 blad­sye doen.”

In Beeld se SMS-sto­rie­kom­pe­ti­sie het jy meer as vier keer so- veel ka­rak­ters (180) tot jou be­skik­king. Maar dit is nie mak­lik nie, sê hy.

“’n Goeie SMS-ver­haal moet dit doen wat al­le goeie pro­sa doen: Jou wind uit­slaan, jou roer, jou nu­we in­sig­te bied of klip­hard laat lag – ho­pe­lik al vier te­ge­lyk.”

Dis mak­li­ker as wat jy dink en dalk ’n goeie oe­fen­lo­pie vir daar­die groot boek wat jy nog een­dag gaan skryf.

“Baie men­se wil skryf, maar hul­le weet nie waar om te be­gin nie. An­der is bang om­dat hul­le dink men­se gaan lag. Dis twee van die re­des hoe­kom ek met my skryf­kur­sus be­gin het.”

Die kur­sus be­staan uit ’n werk­ses­sie van twee dae en gaan oor die ba­sie­se re­ëls, vaar­dig­he­de en truuks wat e­nig­ie­mand kan leer.

Ná die tyd stap hul­le weg met ’n nu­we stel “ge­reed­skap” wat hul­le sal help om hul sto­ries be­ter te ver­tel.

Stuur jou sto­rie som­mer van­dag nog in. In­skry­wings kan tot Son­dag 12 Ju­nie 20:00 in­ge­stuur word en die eer­ste van dié ver­ha­le word van 1 Ju­nie in Beeld ge­pu­bli­seer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.