Ar­mand Au­camp

Ons eie Don Ju­an op stel

Beeld - - Vrydag! -

Sy kop staan Hol­ly­wood toe, er­ken Ar­mand Au­camp, maar in­tus­sen is hy dank­baar vir el­ke ge­leent­heid en dat hy nie meer te­ëls hoef op te veil vir ’n le­we nie. Deur Ma­ret­ta Bel­lin­gan.

Net ses jaar ge­le­de het hy die laas­te R100 uit sy bank­re­ke­ning ont­trek en nood­ge­dwon­ge by ma en pa aan­ge­klop vir ’n klein le­ning.

Hy het hom voor­ge­neem dit sal die laas­te keer wees. Se­dert­dien, ver­tel Ar­mand Au­camp, trek hy da­rem el­ke maand die wa deur die drif.

“As dit nie vir die ad­ver­ten­sie­be­dryf was nie, sou ek nie van­dag ’n ak­teur ge­wees het nie. Dit is net te moei­lik om te oor­leef en ek ver­pes dit om my oor geld te be­kom­mer. Ek leef baie ver­sig­tig, maar te dan­ke aan my ad­ver­ten­sie­werk kon ek da­rem al ’n woon­stel koop en ’n soort nes­ei­er op­bou.”

Dit is hoe­kom hy el­ke No­vem­ber en De­sem­ber Kaap toe trek vir die sei­soen waar­in die mees­te bui­te­land­se ad­ver­ten­sies ge­maak word.

“Ek het die af­ge­lo­pe se­we jaar se­ker al meer as 30 ad­ver­ten­sies ge­doen, maar dit gaan be­slis nie net oor ta­lent nie. Daar is ook baie ge­luk ter spra­ke.”

Klaar­blyk­lik is daar heel­wat ge­luk aan sy kant, want in die laas­te paar jaar het hy ook die hoof­rol in die rol­prent­weer­ga­we van Bal­la­de vir ’n en­ke­ling ver­tolk en meer on­langs die hoof­rol in Die boek­klub, ’n TV­reeks wat ky­kers met groot gees­drif ge­volg het.

Nie dat dit ’n ste­wi­ge sa­la­ris­tjek waar­borg nie. “Ek het on­langs met ’n ou­er ak­teur ge­sels wat vir my ver­tel het hoe an­ders din­ge des­tyds was. 30 jaar ge­le­de kon jy vir jou ’n huis koop met een reeks se geld, van­dag kan jy dalk ’n goeie tent be­kos­tig,” sê hy lag­gend, “maar ek kla nie, dit is nie net ak­teurs wat swaar trek nie.”

Die din­ge wat hom be­sig hou

Ar­mand bly juis tans vir ’n paar maan­de in S­tel­len­bosch by sy ou­ers, Pe­tra en Chris, al­bei voor­ma­li­ge a­ka­de­mi­ci wat nou hul eie on­der­ne­mings be­dryf.

Hy het aan ver­skeie pro­jek­te in die om­ge­wing ge­werk en is pas klaar met die ver­fil­ming van Kro­toa, ’n rol­prent oor ’n K­hoi­vrou wat as tolk vir Jan van Rie­beeck op­ge­tree het.

“Ek het aan­vank­lik ge­dink ek is te jonk om die rol van Van Rie­beeck te ver­tolk, maar ek het nie be­sef hy was net 33 toe hy hier aan­ge­land het nie,” sê die 29-ja­ri­ge ak­teur wat sê dat hy die rol baie ge­niet het.

“Ek het on­ge­loof­li­ke kos­tuums ge­had en ek moes ook ver­leng­stuk­ke in my ha­re laat sit wat tot on­der my skou­ers ge­hang het.

“Ek het ook vir die eer­ste keer in ja­re weer perd ge­ry. Dit was ’n ab­so­lu­te droom om tot so ’n ma­te vir ’n ka­rak­ter te kon trans­for­meer.”

Die fliek is op ’n plaas in die B­re­das­dorp-om­ge­wing ver­film,

Ro­ber­ta Dur­rant is die re­gis­seur en Cry­stal-Don­na Ro­berts ver­tolk die hoof­rol.

“Ek het Jan se VOC-dag­boek ge­lees en is reg­tig be­ïn­druk deur die man. Hy was ’n li­be­ra­le, reg­ver­di­ge, oop­kop­mens, lief vir al­le men­se. Ek dink nog­al hy kry ’n raw de­al en ver­dien nie sy re­pu­ta­sie nie.”

Sy ha­re is tans baie kort ge- skeer en hy ver­tel dit is vir die ver­fil­ming van Ma­di­ba, ’n A­me­ri­kaan­se reeks waar­in hy die rol van ’n tronk­be­waar­der speel – heel toe­val­lig die­self­de rol wat hy in die rol­prent Long Walk to F­ree­dom ver­tolk het.

“Dit is ’n reeks van agt uur­lan­ge e­pi­so­des vir die BET-ka- naal en Lau­ren­ce Fishbur­ne ver­tolk die rol van Ma­di­ba. Hy is ’n lief­li­ke mens, geen airs nie, baie toe­gank­lik en hy’t lek­ker staal­tjies ver­tel. Ek was ge­luk­kig om in elk­een van my to­ne­le saam met hom te wees.”

Ar­mand het al sy ver­sky­ning in ’n he­le klomp in­ter­na­si­o­na­le pro­duk­sies ge­maak waar­on­der Chro­ni­cle, ’n rol­prent wat groot suk­ses in A­me­ri­ka ge­had het.

“Dit was die e­nig­ste keer wat ek die bad­die ge­speel het. Ek smag so na ’n vil­lain rol, maar dit kom net nie na my kant toe nie.”

Hy het ook ’n klein rol­le­tjie in

die reeks Ho­me­land ver­tolk, as­ook in die BBC-reeks Man­kind.

Die reeks The Book of Ne­groes is in Ka­na­da ver­film en dit het hom ge­help om ’n ge­sie­ne a­gent in Hol­ly­wood te kry.

“Sy stuur re­de­lik ge­reeld vir my ou­di­sie­ma­te­ri­aal wat ek dan laat op­neem en te­rug­stuur, maar ’n mens moet daar wees en . . . dit is nie so mak­lik nie, maar ja, my kop staan be­slis daai kant toe. Ek is net so on­ge­loof­lik dank­baar dat ek in my land kan werk en om dit prys te gee om weer van voor af te be­gin, is ’n groot be­sluit.”

Te­rug­blik op die ver­le­de

Om on­der te be­gin, is iets wat hy nie som­mer sal ver­geet nie.

Na­dat hy sy stu­dies aan die Ci­ty Var­si­ty in Kaap­stad in 2009 vol­tooi het, het hy ’n ruk lank kin­der­te­a­ter ge­doen, selfs as se­re­mo­nie­mees­ter op­ge­tree by ’n te­ël­maat­skap­py waar hy agt uur lank te­ëls moes op­veil.

Tie­ner­te­a­ter het ook ’n beurt ge­kry en hy was deel van ’n ge­sel­skap wat Ot­hel­lo by sko­le land­wyd op­ge­voer het.

’n Paar jaar lank het hy ’n paar te­a­ter­stuk­ke per jaar vir Kuns­te­kaap ge­doen en dit was juis in een van hier­die pro­duk­sies wat in Gau­teng ge­toer het, waar die re­gis­seur Hen­ry Myl­ne hom raak­ge­sien het.

“Hy het my ge­vra om in die stuk Huis toe te speel. Dit het my gro­ter bloot­stel­ling in Jo­han­nes­burg ge­gee en nu­we ge­leent­he­de, waar­on­der die hoof­rol in Bal­la­de vir ’n en­ke­ling, in my rig­ting ge­stuur.

“Dit was nog­al stres­vol, want daar is so­veel ver­wag­tin­ge as ge­volg van die suk­ses van die oor­spronk­li­ke reeks. Ek kon nie die sto­rie goed ont­hou nie en het ook nie weer daar­na ge­kyk nie, want ek wou my nie daar­deur laat be­ïn­vloed nie. Ek het eers vir Ga­vin (van den Berg) by die af­ter­par­ty ont­moet en hy het vir my ’n druk­kie ge­gee en ge­sê: ‘Dan­kie dat jy Ja­c­ques te­rug­ge­bring het.’ Dit was baie spe­ci­al.”

’n Paar maan­de la­ter het hy die rol in Die boek­klub ge­kry.

“Dit was ’n un­be­lie­va­ble er­va­ring. Goeie ak­teurs, goeie draai­boek, bril­jan­te re­gie. Dit was die ge­mak­lik­ste wat ek nog voor ’n ka­me­ra ge­voel het. Die twee­de reeks word vroeg vol­gen­de jaar ver­film, maar ons weet nog nie wat, hoe en waar nie.”

Wan­neer hy nie sy pas­sie as ak­teur uit­leef nie, kui­er hy graag ag­ter die stoof, of meer spe­si­fiek die oond. Hy volg reeds die af­ge­lo­pe ses maan­de die Ke­to-di­eet, “dis am­per soos Ban­ting, maar dit sluit al­le kool­hi­dra­te, sui­ker en ge­pro­ses­seer­de kos­se uit. Ek is ver­al mal oor bak en eks­pe­ri­men­teer graag.”

Die saad­jie is ja­re ge­le­de in sy ma se klein dra­ma­skool­tjie op Fort Beau­fort ge­plant. Of sy sto­rie in Hol­ly­wood gaan ein­dig, sal net die tyd leer, maar in Sep­tem­ber gaan hy ’n draai maak in A­me­ri­ka. “Ek wil vir ’n paar maan­de gaan, dalk ’n to­neel­kur­sus doen en som­mer net die kat uit die boom kyk.

“Maar ek is bang vir vlieg, so dalk moet ek met die skip gaan.

“As Jan van Rie­beeck dit kon doen . . .”

Re­dak­teur: E­pos: vry­dag@me­dia24.com

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.