Ont­ei­en­wet wys dit – kenner

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce Jus­ti­ce Ma­la­la

Kaap­stad. – Die feit dat die ANC die om­stre­de Wets­ont­werp op Ont­ei­e­ning deur­ge­voer het, is ’n dui­de­li­ke te­ken van die “ski­so­fre­nie” waar­aan die re­ge­ren­de par­ty weens die ra­di­ka­le politieke druk van die EFF ly, meen die politieke ont­le­der Jus­ti­ce Ma­la­la.

Die wets­ont­werp is Don­der­dag in die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring deur ’n ANC-meer­der­heid goed­ge­keur. Dit moet nou net deur pres. Ja­cob Zu­ma be­krag­tig word om wet te word.

Vol­gens die DA kan die wets­ont­werp die staat nie net in staat stel om in­wo­ners se hui­se en pla­se in o­pen­ba­re be­lang te ont­ei­en nie, maar ook an­der ba­tes soos pen­si­oen­fond­se en vee.

Die In­sti­tuut vir Ras­se­ver- hou­din­ge het gis­ter ’n ver­soek­skrif aan Zu­ma ge­stuur om te vra dat hy die wet eer­der na die par­le­ment te­rug­ver­wys vir her­oor­we­ging.

Vol­gens dr. Ant­hea Jef­fe­ry, hoof van be­leids­na­vor­sing aan die in­sti­tuut, is die wets­ont­werp, waar­on­der die de­fi­ni­sie van ont­ei­e­ning daar­in, stry­dig met die Grond­wet.

Dit moet ook ge­wy­sig word om die­ge­ne wat ont­ei­en is in staat te stel om on­der meer vir di­rek­te ver­lie­se, soos ver­huis­kos­te, te kan eis, sê sy.

“Pri­va­te ei­en­doms­reg­te op grond, hui­se en an­der ba­tes is nood­saak­lik vir de­mo­kra­sie, ont­wik­ke­ling, op­waart­se mo­bi­li­teit en sty­gen­de wel­vaart vir al­mal.”

Ma­la­la het gis­ter op ’n ont­byt­se­mi­naar van De­loit­te ge­sê die EFF se ra­di­ka­le be­leids­po­si­sies soos die na­si­o­na­li­se­ring van my­ne en grond­ont­ei­e­ning son­der ver­goe­ding het ’n mas­sie­we uit­wer­king op die ANC ge­had.

Vol­gens hom het die ANC die Wets­ont­werp op Ont­ei­e­ning aan­vaar om­dat die EFF die re­ge­ren­de par­ty meer links ge­druk het van waar hy was.

“Die ANC het nou ook ver­skeie an­der ‘ra­di­ka­le’ stuk­ke wet­ge­wing wat hul­le deur­voer. Wet­ge­wing oor die mi­ni­mum loon nog ’n voor­beeld daar­van.”

Vol­gens Ma­la­la is dit ook die ge­val met die ANC se stand­punt oor ras.

“Dit is die EFF wat ge­sê het die ANC is te sag oor ras.”

Vol­gens hom is dit waar­om die ANC al hoe meer op­po­si­sie­par­tye op grond van ras aan­val.

“Daar is eg­ter baie min­der ver­skil in die be­leids­po­si­sies van die ANC en die DA as tus­sen die ANC en die EFF.

“Die pro­bleem met die ANC se re­ak­sie op die EFF se druk is dat die par­ty nou meer ra­di­kaal as die EFF wil wees.”

Vol­gens Ma­la­la is ’n goeie ding van die EFF dat hul­le die “ANC se skaam­te­lo­se skan­da­le bloot­ge­lê het”.

“Die EFF se be­leids­rig­tings is eg­ter ver­war­rend. Ons sal bin­ne ’n week ban­krot wees as hul­le die re­ge­ring word.”

Ma­la­la sê die EFF sal die na­si­o­na­le ver­kie­sing in 2019 nie wen nie, maar “dié van 2024 sal in­te­res­sant wees”.

Fo­to: THAPELO MAPHAKELA

EFF­le­de dra Don­der­dag by ’n EFF­saam­trek in eMa­lahle­ni (Wit­bank) ’n doods­kis rond om die ein­de van pres. Ja­cob Zu­ma se re­ge­ring te sim­bo­li­seer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.