SA is op af­draan­de pad, sê sce­na­ri­o­be­plan­ner

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Kaap­stad. – ’n Ver­deel­de politieke lei­ers­korps en ge­weld­da­di­ge be­to­gings, soos vroe­ër by u­ni­ver­si­tei­te en on­langs in Vu­wa­ni, waar 24 s­ko­le af­ge­brand is, kan Suid-A­fri­ka op ’n af­waart­se tra­jek na ’n mis­luk­te staat plaas.

Die sce­na­ri­o­be­plan­ner C­lem Sun­ter het dit gis­ter op ’n ont­byt­se­mi­naar van De­loit­te oor die stand van die land voor­ge­hou as die erg­ste sce­na­rio.

“Ons wil nie ’n land met rom­mel­sta­tus (as kre­diet­gra­de­ring) word nie. Kyk wat met Bra­si­lië en Ve­ne­zu­e­la ge­beur.”

Son­der om na­me te noem, het Sun­ter oor die oog­lo­pen­de wry­wing tus­sen pres. Ja­cob Zu­ma en sy fak­sie aan die een kant en Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, en die te­sou­rie aan die an­der kant ge­sê ’n land kan nie goed vaar met ’n ver­deel­de politieke lei­ers­korps nie.

“Ons be­no­dig nou ver­e­nig­de lei­er­skap in Suid-A­fri­ka” om­dat nog ’n in­ter­na­si­o­na­le kre­diet­gra­de­rings­a­gent­skap vroeg in Ju­nie in die land sal wees om die stand van sa­ke te be­oor­deel.

Vol­gens Sun­ter het Suid-A­fri­ka ’n ver­e­nig­de politieke lei­er­skap on­der wy­le oud­pres. Nel­son Man­de­la ge­had en is daar­die soort lei­er­skap nou no­dig.

Dit is kri­tiek be­lang­rik dat Suid-A­fri­ka se gra­de­ring nie ver­laag word nie.

“Maar ons weet dat die land se politieke lei­ers­korps eers in De­sem­ber 2017 (wan­neer die ANC sy nu­we pre­si­dent en an­der lei­ers kies) sal ver­an­der.”

Vol­gens Sun­ter is daar wel plek-plek uit­ne­mend­heid in die o­pen­ba­re sek­tor, soos die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof en die o­pen­ba­re be­sker­mer.

Hy sê die ge­vaar­lig­te moet eg­ter be­gin flik­ker oor die toe­koms, ver­al as 24 000 van die 28 000 s­ko­le in Suid-A­fri­ka wan­funk­si­o­neel is.

“Die­self­de geld ons u­ni­ver­si­tei­te.

“Ons stem al­mal saam dat u­ni­ver­si­tei­te moet trans­for­meer, maar ons moe­nie toe­laat dat dit lei tot ’n af­na­me in die ge­hal­te van die on­der­rig wat by die u­ni­ver­si­tei­te aan­ge­bied word nie,” sê hy.

Vol­gens Sun­ter is ’n moont­li- ke op­los­sing vir die swak e­ko­no­mie­se groei en werk­skep­ping in Suid-A­fri­ka om ’n nu­we ge­ne­ra­sie en­tre­pre­neurs te ont­wik­kel.

“As ons vyf mil­joen of tien mil­joen werk­ge­leent­he­de wil skep, moet ons die e­ko­no­mie in­gry­pend ver­an­der en gro­ter oop­stel vir k­lein on­der­ne­mings, ver­al dié in towns­hips.

“Die Na­si­o­na­le Ont­wik­ke­lings­plan het nie ’n plan daar­oor nie en dit is die sleu­tel­kwes­sie.”

Sun­ter sê na­si­o­na­le di­a­loog be­hoort drin­gend hier­oor ge­hou te word.

Suid-A­fri­ka se e­ko­no­mie is sta­dig op die af­draan­de pad en dit is ook ’n re­de waar­om dit van die groot­ste e­ko­no­mie in A­fri­ka na die der­de groot­ste af­ge­sak het.

C­lem Sun­ter

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.