Maak só se­ker jy wen met al daar­die kaar­te

Beeld - - Sake - Le­ti­tia Watson Waar be­stee jy jou geld? Keu­ses, keu­ses Wat kry jy reg­tig uit? Die ver­skil­len­de lo­ja­li­teits­pro­gram­me bied ’n ver­skei­den­heid be­lo­nings. Lid­maat­skap­gel­de Ver­val pun­te? Hoe aan­pas­baar is die pun­te? Kan ek goeie sa­ke daar­mee on­der­steun? Wat is

Hoe be­sluit jy of dit die moei­te werd is om by ’n lo­ja­li­teits­pro­gram of ver­brui­kers­klub aan te sluit? Die vol­gen­de wen­ke kan help om dié te kies wat werk­lik waar­de toe­voeg. Dis oor die al­ge­meen be­ter om ’n lo­ja­li­teits­pro­gram te kies wat jou beloon vir die din­ge waar­aan jy ge­reeld geld be­stee.

Kies dus die pro­gram vol­gens jou be­ste­dings­pa­troon. As jy by­voor­beeld ge­reeld lug­tyd koop of by ’n spe­si­fie­ke win­kel in­ko­pies doen, maak se­ker jy word daar­voor beloon. Die een­vou­dig­ste pro­gram­me laat jou toe om jou be­lo­nings by een plek te ver­dien en te be­stee. An­der laat weer toe dat jy by ver­skil­len­de win­kels pun­te kan ver­dien, maar dit net by een kan be­stee.

Die groot in­doe­nas is dié wat jou toe­laat om be­lo­nings by ver­skeie diens­ver­skaf­fers en klein­han­de­laars te ont­vang, te ge­bruik en uit te ruil. Jy kan by­voor­beeld selfs Pick n Pay S­mart S­hop­per-pun­te ruil vir fliek­kaart­jies by Ster-Ki­ne­kor.

Kies dus die pro­gram­me waar jou keu­se die groot­ste is om die mees­te be­lo­nings te ver­dien en te be­stee by win­kels, diens­ver­skaf­fers en pro­duk­te – of dit nou aan e­lek­tri­si­teits- of aan­lyn aan­ko­pe of bank­tran­sak­sies is. Dis be­lang­rik dat jy pre­sies ver- staan wat die be­lo­ning werd is. Kyk hoe­veel moet jy be­stee om ’n be­lo­nings­een­heid te ver­dien – dit is die ver­dien­ste­koers.

Jy sal eers weet of dit werk­lik vir jou waar­de bied as jy ver­staan hoe­veel jy daar­mee kan koop. As jy ’n dui­de­li­ke rand­waar­de daar­aan kan kop­pel, is dit die mak­lik­ste om te ver­staan.

Baie be­lo­nings­pro­gram­me het ver­dien­ste­vlak­ke en hoe ho­ër die vlak, hoe meer pun­te ver­dien jy. As jou sta­tus of vlak in die la­er groe­pe is, is jou ver­dien­ste ge­woon­lik ook maar ef­fen­tjies en nie die groot sy­fers wat in ad­ver­ten­sies be­mark word nie. Vind uit of daar mi­ni­mum drem­pels is wat jy eers moet be­reik voor­dat jy pun­te kan ver­dien.

Dit moet ook mak­lik wees om jou sal­do na te gaan, soos by E­d­con se T­hank U-kaart waar jy die sal­do op jou be­taal­stro­kie of aan­lyn kan na­gaan. Maak se­ker jou be­lo­nings is die uit­ga­we daar­aan werd.

Ban­ke en fi­nan­sie­rings­diens­te vra ge­woon­lik lid­maat­skap­gel­de. Maak se­ker jy kry meer te­rug as wat jy aan die lid­maat­skap­gel­de be­stee.

Klein­han­de­laars se lo­ja­li­teits­pro­gram­me is gra­tis. Dis baie be­lang­rik om te weet of jou be­lo­nings ver­val. Dit gaan jou niks help as jy pun­te of koop­be­wy­se op­gaar en dit ver­val voor­dat jy iets kan koop nie.

Vind ook uit of die kaart kan ver­val of ge­de­ak­ti­veer word as dit vir ’n se­ke­re tyd nie ge­bruik is nie.

S­mart S­hop­per se kaart ver­val by­voor­beeld nie, maar kan ge­de­ak­ti­veer word as jy dit vir twee jaar glad nie ge­bruik nie. Dan ver­loor jy ook die S­mart-pun­te wat nog aan die kaart ge­kop­pel is. As daar ’n kon­tant­sal­do op die kaart is, sal dit ver­val ná drie jaar van on­ak­ti­wi­teit. Dit is by som­mi­ge be­lo­nings­pro­gram­me moont­lik dat le­de hul Dis dik­wels moont­lik om jou lo­ja­li­teits­pun­te aan lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­sies te skenk. Se­ke­re pro­gram­me soos die Dis-C­hem Loy­al­ty Be­ne­fit-kaart skenk ’n per­sen­ta­sie van jou be­ste­ding by hul ap­te­ke aan die Dis-C­hem­stig­ting, wat lief­da­dig­heid on­der­steun. By ban­ke moet jy ’n kli­ënt wees met ’n tran­sak­si­o­ne­le re­ke­ning en ’n goeie kre­diet­ge­skie­de­nis. By klein­han­de­laars is ’n gel­di­ge Suid-A­fri­kaan­se ID ge­woon­lik ’n ver­eis­te. Vol­gens die Wet op Ver­brui­kers­be­sker­ming moet lo­ja­li­teits­pro­gram­me se do­ku­men­te baie dui­de­lik wees oor die aard van die pro­gram; die kre­die­te of be­lo­nings wat aan­ge­bied word; wat­ter goe­de­re en diens­te met die aan­bod ver­band hou; en wat van die ver­brui­ker ver­wag word om voor­deel uit die pro­gram te trek.

As jy by jou bank oor sy lo­ja­li­teits­pro­gram ge­kla het en nog nie ge­luk­kig is nie, kan jy jou wend tot die om­buds­man van bank­diens­te (www.obs­sa.co.za).

Fo­to: ISTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.