Po­le se ste­de, wat moei­saam uit die as van die T­wee­de Wê­reld­oor­log ver­rys het, is skat­kis­te vol ar­gi­tek­to­nie­se ju­we­le met ’n ryk ge­skie­de­nis.

Beeld - - Leefstyl - Wro­claw se dwer­gies

Die T­wee­de Wê­reld­oor­log het Po­le in on­ge­ken­de el­len­de en ter­reur ge­dom­pel en sy hoof­stad, War­schau, to­taal ver­nie­tig. War­schau en die his­to­rie­se kerns in an­der ste­de is se­dert die 1950’s nou­keu­rig her­bou en huis­ves van­dag ge­sog­te toe­ris­te-be­siens- waar­dig­he­de om hul mark­plei­ne.

Dié land is op ’n ste­wi­ge groei­pad en er­vaar sterk e­ko­no­mie­se groei van 3,5%. In Wro­claw, die groot­ste stad in die suid­wes­te van Po­le, is die u­ni­ver­si­teits­bi­bli­o­teek in sy in­druk­wek­ken­de Neo-Go­tie­se bou­styl en die for­mi­da­be­le stads­huis op die his­to­rie­se mark­plein nie al toe­ris­te­trek­pleis­ters nie, maar ook ’n le­gi­oen van ge­heim­sin­ni­ge dwer­gie-stand­beel­de.

Dié in­wo­ner­tjies, wat by­na on- ge­siens om el­ke hoek en draai op­doem, was die sim­bool van die Pool­se an­ti-kom­mu­nis­tie­se be­we­ging (die so­ge­naam­de oran­je al­ter­na­tief).

Die hoof­doel­wit van die be­we­ging was om vir stads­in­wo­ners ’n al­ter­na­tie­we ma­nier deur mid­del van vreed­sa­me op­tog­te te bied om teen die ou­to­ri­tê­re kom­mu­nis­tie­se re­gi­me te pro­tes­teer. Op dié ma­nier kon hul­le nie deur die po­li­sie in heg­te­nis ge­neem word nie.

Om die be­we­ging te her­denk is die eer­ste dwer­gie-stand­beeld in 2001 in S­wid­nic­kas­traat ge- plaas, die straat waar die be­we­ging sy by­een­koms­te ge­hou het. Wro­claw is een van die min ste­de ter wê­reld waar die stads­o­wer­he­de eer be­toon het aan ’n re­vo­lu­si­o­nê­re groep.

Se­dert­dien het daar op ’n raai­sel­ag­ti­ge ma­nier meer as 300 van die k­lein fi­guur­tjies o­ral in stad ver­skyn.

Die dwer­gies op lamp­pa­le, op park­ban­ke, op plei­ne, op straat­hoe­ke, in ven­ster­ban­ke en selfs in win­kel­sen­trums is van­dag nie net ge­liefd on­der stads­in­wo­ners nie, maar ’n i­ko­nie­se toe­ris­te-at­trak­sie. Hul­le is doe­nig in ’n groot ver­skei­den­heid be­dry­wig­he­de, on­der meer is een be­sig om sy roes af te slaap ná ’n drink­ses­sie en hou ’n an­der een wag by ’n o­pen­ba­re plek.

Be­soe­kers staan tou om op dwerg­toe­re te gaan om te kyk hoe­veel van die k­lein men­sies hul­le kan op­spoor. Daar is ook spe­si­a­le stads­kaar­te wat aan­dui waar die dwer­gies hul­le be­vind.

Be­ne­wens sy dwer­gies, is Wro­claw ook be­kend om sy ar­gi­tek­to­nie­se won­ders. Een van die ge­sog­ste ge­skied­kun­di­ge ba­kens is die ou stads­huis in die Go­tie­se bou­styl op die his­to­rie­se mark-

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.