By­der­wet­se ‘Si­lo’ ont­werp vir le­we

Beeld - - Huisgids -

Die Die nu­we No. 3 Si­lo is die jong­ste toe­voe­ging tot ’n reeks puik ont­werp­te re­si­den­si­ë­le aan­bie­dings in Kaap­stad se i­ko­nie­se V&A Wa­ter­front.

Die ont­wik­ke­ling is ge­rief­lik ge­leë in die hart van die Si­lo Dis­trict en na­by die k­leur­vol­le ak­ti­wi­tei­te van Suid-A­fri­ka se oud­ste wer­ken­de ha­we.

Die 79 splin­ter­nu­we re­si­den­si­ë­le een­he­de bied ’n e­klek­tie­se meng­sel van die by­der­wet­se en die his­to­rie­se in ’n om­ge­wing wat ont­werp is om in­wo­ners in staat te stel om bin­ne die V&A Wa­ter­front te leef, werk en speel.

Mo­der­ne ge­rie­we soos 24-uurs­e­ku­ri­teit, vei­li­ge par­ke­ring en ho­ë­spoed­in­ter­net sal ver­se­ker dat daar aan die be­lang­rik­ste mo­der­ne le­wens­ver­eis­tes vol­doen word, wat be­te­ken in­wo­ners kan fo­kus op wat vir hul­le be­lang­rik is.

Die brand­punt van die Si­lo Dis­trict is die Zeitz-mu­seum of Con­tem­po­ra­ry Art A­fri­ca (Zeitz MOCAA) wat deur die beroemde B­rit­se ont­wer­per T­ho­mas He­at­her­wick ont­werp is.

Wan­neer dit in Sep­tem­ber 2017 o­pen, sal dit die groot­ste en be­lang­rik­ste kon­tem­po­rê­re kuns­mu­seum wees wat in 100 jaar in A­fri­ka ge­o­pen is.

Die ont­wik­ke­ling sluit ook ’n ver­skei­den­heid van die jong­ste e­ko­vrien­de­li­ke ken­mer­ke in, in­slui­tend ’n ver­koe­lings­tel­sel wat met her­won­ne see­wa­ter werk wat die be­hoef­te aan duur hoë-e­ner­gie-lug­ver­sor­ging ver­min­der.

As een van Suid-A­fri­ka se ge­sog­ste be­stem­mings, bied die V&A Wa­ter­front nie net skil­der­ag­ti­ge uit­sig­te op die berg, see en ha­we nie.

Dit is boon­op ’n u­nie­ke buurt wat ’n his­to­rie­se wer­ken­de ha­we, ’n ge­so­fis­ti­keer­de sa­ke­dis­trik, ’n wê­reld­klas-in­ko­pie­sen­trum en meer as 80 eet­plek­ke in­sluit.

nu­we No. 3 Si­lo in Kaap­stad se i­ko­nie­se V&A Wa­ter­front.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.