Siek­te eis he­le trop in wild­tuin

V­rees dat an­der die­re aan­ge­steek kan word

Beeld - - News - Buks Vil­joen

Die ver­lies van ’n he­le trop wildehonde, een van die mees be­dreig­de spe­sies in die land, is ’n groot te­rug­slag vir die Kru­ger­wild­tuin.

“Maar die na­tuur moet sy gang gaan,” sê Wil­li­am Ma­ba­sa, woord­voer­der van die wild­tuin.

Die trop van 13 die­re, wat be­kend ge­staan het as die On­der-Sa­bie-trop, het ver­le­de week in die slag ge­bly weens ’n do­de­li­ke vi­rus­in­fek­sie be­kend as hon­de­siek­te ( ca­ni­ne dis­tem­per).

Ne­ge kar­kas­se van die trop is ver­le­de Son­dag in die wild­tuin­ge­bied tus­sen On­der-Sa­bie en P­re­to­ri­us­kop ge­vind.

Die kar­kas­se is ont­leed en daar is be­vind dat hul­le weens hon­de­siek­te dood is.

Die siek­te kom ge­woon­lik on­der huis­hou­de­li­ke die­re voor.

Ma­ba­sa sê hul­le is nie se­ker hoe die wildehonde die siek­te op­ge­doen het nie, maar die moont­lik­heid dat hul­le kon­tak met ’n be­smet­te rond­lo­per-huis­hond ge­had het, word nie uit­ge­sluit nie.

Die vee­art­se van die wild­tuin het na die res van die trop gaan soek.

Hul­le het die oor­bly­wen­de vier die­re, in­slui­tend die lei­er van die trop, op­ge­spoor.

Die die­re is ver­doof en na ’n bo­ma by S­ku­ku­za ge­neem waar daar pro­beer is om hul­le te be­han­del.

Die die­re is bin­ne 24 uur dood. Die kar­kas­se is ver­brand om die vi­rus­be­smet­ting te ver­nie­tig.

Vol­gens dr. Mar­kus Hof­mey­er, hoof van die wild­tuin se vee­art­se­ny­diens­te, is die eer­ste simp­to­me van hon­de­siek­te, wat ’n vi­ra­le in­fek­sie is, as die dier a­sem­ha­lings­pro­ble­me ont­wik­kel of as hul­le be­gin braak en di­ar­ree kry.

“Die se­nu­wee­stel­sel word ook la­ter ge­af­fek­teer.”

Hy sê leeus, hi­ë­nas en jak­kal­se is ook vat­baar vir die siek­te.

Om­dat die siek­te so aan­steek­lik is, word ge­vrees dat dit na die an­der wil­de­hond­trop­pe in die wild­tuin oor­ge­dra kan word.

Om die die­re in te ent is vol­gens Hof­mey­er die doel­tref­fend­ste ma­nier om die siek­te te voor­kom.

“Die pro­bleem is om die trop­pe in die wild­tuin van 3 mil­joen ha groot op te spoor.

“Ons weet van die trop­pe is groeps­ge­bon­de en die on­der­skeie trop­pe ver­my kon­tak met me­kaar.

“Maar ons wil steeds hulp van die pu­bliek hê om ons in ken­nis te stel as wildehonde op­ge­merk word. Dan kan ons span­ne stuur om die die­re te be­han­del,” sê Hof­mey­er.

Hof­mey­er sê die lang­ter­myn­op­los­sing vir die pro­bleem is om te ver­se­ker dat huis­hou­de­li­ke die­re bui­te die wild­tuin ge­reeld in­ge­ënt word.

Drie van die On­der­Sa­bie­trop wildehonde wat on­langs dood is weens hon­de­siek­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.