Chris­toff Bec­ker en sy Sas­kia ver­klaar hul lief­de op Facebook

Beeld - - News - Han­ti Ot­to

Op sy Facebook-blad pryk die fo­to van hom en die nu­we blon­de lief­de in sy le­we as “co­ver”-fo­to.

Dit lyk of Chris­toff Bec­ker, een van die so­ge­naam­de Wa­ter­kloof-vier wat ’n ha­we­lo­se man dood­ge­slaan het, ná 15 on­stui­mi­ge ja­re ge­luk en lief­de ge­vind het en nie skaam is om dit uit te ba­suin nie.

Dié fris jong man met die le­wens­lus­ti­ge glim­lag is háár top­fo­to.

Al­bei kon­dig trots op Facebook aan: “In a re­la­ti­ons­hip sin­ce 6 May 2016.”

Bec­ker het se­dert sy vry­la­ting op pa­rool in De­sem­ber 2014 op die ag­ter­grond ge­bly op so­si­a­le me­dia.

Se­dert Mei plaas hy en Sas­kia du P­reez ge­reeld fo­to’s en lief­des­bood­skap­pe aan me­kaar.

Dit lyk as­of Bec­ker oop kaar­te met haar oor sy ver­le­de in die tronk ge­speel het.

Du P­reez se bood­skap op haar Facebook-blad kort na­dat hul­le hul ver­hou­ding be­kend ge­maak het, lui:

Sas­kia du P­reez with Chris­toff Bec­ker: “E­very sin­gle per­son on this pla­net has a sto­ry. Don’t jud­ge pe­op­le be­fo­re you tru­ly know them. The truth mig­ht just sur­pri­se you.

“Ek’s so sil­ly baie mal oor jou!”

Die paar­tjie was on­langs saam see toe waar sy stra­lend op ’n vi­deo oor sy skou­er ver­tel: “Ons is ver­lief!”

Aan sy fris bo­lyf en haar goed­ge­vorm­de fi­guur is dit dui­de­lik dat hul­le ’n lief­de vir oe­fe­ning deel. En baie saam lag.

Die twee het ook vroe­ër van­dees­maand saam die hoog­tes van die Or­lan­do To­wers Ver­ti­cal Ad­ven­tu­re Cen­t­re in So­we­to aan­ge­durf.

Daar­na het hul­le grap­pen­der­wys na hul­self as “Cat­wo­man” en “Bat­man” ver­wys.

By ’n fo­to van dié a­von­tuur skryf Du P­reez: “Jy’t só vin­nig só diep in my hart in­ge­klim. Ek is mal oor jou my Stof!”

’n Paar dae la­ter skryf sy vir hom op so­si­a­le me­dia: “Ba­be, jy is al­les vir my! So mooi mens. Dan­kie vir nog ’n lek­ker na­week!” met ’n hart­jie by.

Bec­ker ant­woord: “Jy het al­les ver­an­der Sas!”

In De­sem­ber 2001 het sy le­we nie so roos­kleu­rig ge­lyk nie. Fo­to’s: FACEBOOK

Daar­die aand, het die hof des­tyds be­vind, het vier seuns van 15 en 16 jaar oud ’n ha­we­lo­se man in Mo­re­le­ta­park, P­re­to­ria, dood­ge­slaan. Nog ’n on­be­ken­de man is die­self­de aand in Con­stan­ti­a­park in die stad aan­ge­rand.

Toe die di­rek­teur van o­pen­ba- re ver­vol­ging in Au­gus­tus 2003 be­sluit om Bec­ker, F­rik­kie du P­reez, Gert van S­chalk­wyk en Rei­nach Tiedt te ver­volg, het die vier nog vol self­ver­troue voor­ge­kom.

Die vier het op 11 Au­gus­tus 2008 hul 12 jaar tronk­straf be­gin uit­dien.

Op 11 Fe­bru­a­rie 2014 is hul­le op pa­rool vry­ge­laat.

Op 16 Fe­bru­a­rie daar­die jaar het ’n vi­deo uit­ge­lek van Bec­ker en Du P­reez wat voor hul pa­rool­vry­la­ting “par­ty­tjie” in die tronk hou. Die twee is sum­mier weer ge­ar­res­teer, glo son­der ’n wet­ti­ge las­brief.

Hul­le is in De­sem­ber daar­die jaar weer op pa­rool vry­ge­laat.

Bec­ker het ver­le­de jaar reg­stap­pe teen die mi­nis­ter van jus­ti­sie en kor­rek­tie­we diens­te, die na­si­o­na­le kom­mis­sa­ris, die de­par­te­ment van kor­rek­tie­we diens­te se hoof van ge­meen­skap­skor­rek­sie, die a­re­a­kom­mis­sa­ris en die voor­sit­ter van die kor­rek­tie­we toe­sig- en pa­rool­raad be­gin.

Hy eis R2,5 mil­joen vir die tien maan­de wat hy in 2014 aan­ge­hou is. Hy be­weer dit was on­reg­ma­tig en dat hy “on­mens­lik en wreed” be­han­del is.

Die twee ver­lief­des is nie skaam dat die wê­reld weet hul­le is mal oor me­kaar nie.

Chris­toff Bec­ker en Sas­kia du P­reez het die­self­de dag o­pen­lik en trots op hul Facebook­blad­sye hul ver­hou­ding aan­ge­kon­dig.

Met dui­de­lik die­self­de be­lang­stel­lings lyk dit of Bec­ker en Du P­reez el­ke drup­pel pret uit die le­we pro­beer put.

Du P­reez ver­tel Bec­ker op haar Facebook­blad hoe spe­si­aal hy vir haar is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.